• 3 سال پیش

  • 11

  • 01:01

Chinese Listening - 11

آموزش زبان چینی
0
0
0

Chinese Listening - 11

آموزش زبان چینی
  • 01:01

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
تقویت مهارت شنیداری فراگیران زبان چینی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads