آموزش زبان چینی

آموزش زبان چینی

Chinese
  3
  میانگین پخش
  870
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده
  آموزش زبان چینی

  آموزش زبان چینی

  Chinese
  3
  میانگین پخش
  870
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

   汉语教程 - 弟二课
   • 19

   • 1 سال پیش
   听力
   听力
   18:29
   • 19

   • 1 سال پیش
   18:29
   汉语教程 - 弟一课
   • 68

   • 1 سال پیش
   听力
   听力
   21:12
   • 68

   • 1 سال پیش
   21:12
   汉语口语1 - 30
   • 2

   • 1 سال پیش
   Short_Term Spoken Chinese
   Short_Term Spoken Chinese
   04:04
   • 2

   • 1 سال پیش
   04:04
   汉语口语1 - 29
   • 2

   • 1 سال پیش
   Short_Term Spoken Chinese
   Short_Term Spoken Chinese
   04:39
   • 2

   • 1 سال پیش
   04:39
   汉语口语1 - 28
   • 2

   • 1 سال پیش
   Short_Term Spoken Chinese
   Short_Term Spoken Chinese
   04:35
   • 2

   • 1 سال پیش
   04:35
   汉语口语1 - 26
   • 0

   • 1 سال پیش
   Short_Term Spoken Chinese
   Short_Term Spoken Chinese
   05:02
   • 0

   • 1 سال پیش
   05:02
   汉语口语1 - 27
   • 2

   • 1 سال پیش
   Short_Term Spoken Chinese
   Short_Term Spoken Chinese
   04:19
   • 2

   • 1 سال پیش
   04:19
   汉语口语1 - 25
   • 2

   • 1 سال پیش
   Short_Term Spoken Chinese
   Short_Term Spoken Chinese
   04:33
   • 2

   • 1 سال پیش
   04:33
   汉语口语1 - 23
   • 2

   • 1 سال پیش
   Short_Term Spoken Chinese
   Short_Term Spoken Chinese
   04:51
   • 2

   • 1 سال پیش
   04:51
   汉语口语1 - 24
   • 2

   • 1 سال پیش
   Short_Term Spoken Chinese
   Short_Term Spoken Chinese
   04:27
   • 2

   • 1 سال پیش
   04:27
   shenoto-ads
   shenoto-ads