• 2 سال پیش

  • 8

  • 00:38

Chinese Listening - 6

آموزش زبان چینی
0
0
0

Chinese Listening - 6

آموزش زبان چینی
  • 00:38

  • 8

  • 2 سال پیش

توضیحات
تقویت مهارت شنیداری فراگیران زبان چینی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads