• 2 سال پیش

  • 19

  • 03:55

رادیو شهرک سلامت اصفهان - سونوگرافی داپلر رنگی-دکتر پویا اکبری-مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا

شهرک سلامت اصفهان
0
0
0

رادیو شهرک سلامت اصفهان - سونوگرافی داپلر رنگی-دکتر پویا اکبری-مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا

شهرک سلامت اصفهان
  • 03:55

  • 19

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو تندرستی و مشاوره پزشکی برترین پزشکان مجموعه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads