• 3 سال پیش

  • 576

  • 10:16

روز شمار قرن - سفر به کوچه‌های تاریخ؛ این‌بار سروقت قحطی بزرگ ایران در زمانه جنگ جهانی اول رفته‌ایم؛ اتفاق هولناکی که برخی با عنوان هولوکاست واقعی ایران از آن یاد می‌کنند

همشهری آوا
0
0
0

روز شمار قرن - سفر به کوچه‌های تاریخ؛ این‌بار سروقت قحطی بزرگ ایران در زمانه جنگ جهانی اول رفته‌ایم؛ اتفاق هولناکی که برخی با عنوان هولوکاست واقعی ایران از آن یاد می‌کنند

همشهری آوا
  • 10:16

  • 576

  • 3 سال پیش

توضیحات
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی

با صدای
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads