• 1 سال پیش

  • 128

  • 27:38

نگاهی تحلیلی-زیبایی شناختی به آلبوم موسیقی نی‌نوا با آهنگسازی حسین علیزاده با نگاهی عرفانی فلسفی

رادیو هنگام | Radio Hengam
3
3
0

نگاهی تحلیلی-زیبایی شناختی به آلبوم موسیقی نی‌نوا با آهنگسازی حسین علیزاده با نگاهی عرفانی فلسفی

رادیو هنگام | Radio Hengam
  • 27:38

  • 128

  • 1 سال پیش

shenoto-ads
shenoto-ads