• 3 سال پیش

  • 388

  • 45:11

نگاهی تحلیلی به آلبوم موسیقی عشق داند به نوازندگی محمدرضا لطفی و آواز محمدرضا شجریان با تکیه بر رویکرد نظری موریس وایتس

رادیو هنگام | Radio Hengam
3
3
0

نگاهی تحلیلی به آلبوم موسیقی عشق داند به نوازندگی محمدرضا لطفی و آواز محمدرضا شجریان با تکیه بر رویکرد نظری موریس وایتس

رادیو هنگام | Radio Hengam
  • 45:11

  • 388

  • 3 سال پیش

shenoto-ads
shenoto-ads