• 3 سال پیش

  • 261

  • 48:20

اپیزود دوم: نگاهی تحلیلی-زیبایی‌شناختی به آلبوم شب، سکوت، کویر به آهنگسازی کیهان کلهر براساس مفاهیم حکمت اشراق سهروردی

رادیو هنگام | Radio Hengam
3
3
0

اپیزود دوم: نگاهی تحلیلی-زیبایی‌شناختی به آلبوم شب، سکوت، کویر به آهنگسازی کیهان کلهر براساس مفاهیم حکمت اشراق سهروردی

رادیو هنگام | Radio Hengam
  • 48:20

  • 261

  • 3 سال پیش

shenoto-ads
shenoto-ads