یلدا مصمم

یلدا مصمم
  73
  میانگین پخش
  3.1K
  تعداد پخش
  24
  دنبال کننده

  یلدا مصمم

  یلدا مصمم
  73
  میانگین پخش
  3.1K
  تعداد پخش
  24
  دنبال کننده

  اجرای مجید افشاری در مرحله نیمه نهایی خنداننده شو...
  اجرای مجید افشاری در مرحله نیمه نهایی خنداننده شو
  14:42
  • 126

  • 6 سال پیش
  14:42
  مرحله نیمه نهایی خنداننده شو - اجرای محمد معتضدی...
  مرحله نیمه نهایی خنداننده شو - اجرای محمد معتضدی
  14:27
  • 67

  • 6 سال پیش
  14:27
  مرحله نیمه نهایی خنداننده شو - اجرای میثم درویشان پور...
  مرحله نیمه نهایی خنداننده شو - اجرای میثم درویشان ...
  14:27
  • 196

  • 6 سال پیش
  14:27
  اجرای حسین شاهرخ نیا برای بازگشت به خنداننده شو...
  اجرای حسین شاهرخ نیا برای بازگشت به خنداننده شو
  14:27
  • 55

  • 6 سال پیش
  14:27
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، مجید افشاری...
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، مجید افشاری
  10:53
  • 50

  • 6 سال پیش
  10:53
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو،علی ضیایی...
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو،علی ضیایی
  10:59
  • 50

  • 6 سال پیش
  10:59
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، رضا بهمنی...
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، رضا بهمنی
  10:12
  • 40

  • 6 سال پیش
  10:12
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، محمد معتضدی...
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، محمد معتضدی
  13:00
  • 43

  • 6 سال پیش
  13:00
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، میثم درویشان پور...
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، میثم درویشان پور
  10:43
  • 77

  • 6 سال پیش
  10:43
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، سیده زینب موسوی...
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، سیده زینب موسوی
  10:39
  • 50

  • 6 سال پیش
  10:39
  اجرای بازگشت آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان...
  اجرای بازگشت آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان
  01:59
  • 33

  • 6 سال پیش
  01:59
  اجرای بازگشت بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان...
  اجرای بازگشت بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان
  05:40
  • 29

  • 6 سال پیش
  05:40
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، حسین شاهرخ نیا...
  مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، حسین شاهرخ نیا
  10:55
  • 38

  • 6 سال پیش
  10:55
  اجرای دوم استندآپ کمدی مجید افشاری از گروه حسن معجونی...
  اجرای دوم استندآپ کمدی مجید افشاری از گروه حسن معج...
  07:13
  • 135

  • 6 سال پیش
  07:13
  اجرای دوم استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی...
  اجرای دوم استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اش...
  08:26
  • 145

  • 6 سال پیش
  08:26
  اجرای دوم استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان...
  اجرای دوم استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد...
  08:55
  • 43

  • 6 سال پیش
  08:55
  اجرای دوم استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق دهقان...
  اجرای دوم استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق ده...
  07:54
  • 44

  • 6 سال پیش
  07:54
  اجرای دوم استندآپ کمدی حسین شاهرخ نیا از گروه حسن معجونی...
  اجرای دوم استندآپ کمدی حسین شاهرخ نیا از گروه حسن ...
  08:06
  • 46

  • 6 سال پیش
  08:06
  اجرای دوم استندآپ کمدی آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان...
  اجرای دوم استندآپ کمدی آرزو صراف رضایی از گروه شقا...
  07:32
  • 37

  • 6 سال پیش
  07:32
  اجرای دوم استندآپ کمدی بابک رفاهی از گروه اشکان خطیبی...
  اجرای دوم استندآپ کمدی بابک رفاهی از گروه اشکان خط...
  04:52
  • 36

  • 6 سال پیش
  04:52
  اجرای دوم استندآپ کمدی احسان زمانی از گروه رامبد جوان...
  اجرای دوم استندآپ کمدی احسان زمانی از گروه رامبد ج...
  05:04
  • 33

  • 6 سال پیش
  05:04
  اجرای دوم استندآپ کمدی فرهان معین زاده از گروه اشکان خطیبی...
  اجرای دوم استندآپ کمدی فرهان معین زاده از گروه اشک...
  06:26
  • 35

  • 6 سال پیش
  06:26
  اجرای دوم استندآپ کمدی بهنام قاسمی از گروه رامبد جوان...
  اجرای دوم استندآپ کمدی بهنام قاسمی از گروه رامبد ج...
  04:30
  • 32

  • 6 سال پیش
  04:30
  اجرای دوم استندآپ کمدی رضا بهمنی از گروه حسن معجونی...
  اجرای دوم استندآپ کمدی رضا بهمنی از گروه حسن معجون...
  07:36
  • 33

  • 6 سال پیش
  07:36
  اجرای دوم استندآپ مریم کشفی از گروه شقایق دهقان...
  اجرای دوم استندآپ مریم کشفی از گروه شقایق دهقان
  08:19
  • 40

  • 6 سال پیش
  08:19
  اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی...
  اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطی...
  05:09
  • 39

  • 6 سال پیش
  05:09
  اجرای دوم استندآپ کمدی محمد معتضدی از گروه رامبد جوان...
  اجرای دوم استندآپ کمدی محمد معتضدی از گروه رامبد ج...
  07:20
  • 52

  • 6 سال پیش
  07:20
  اجرای اول استندآپ کمدی مجید افشاری از گروه حسن معجونی...
  اجرای اول استندآپ کمدی مجید افشاری از گروه حسن معج...
  08:32
  • 144

  • 6 سال پیش
  08:32
  اجرای اول استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق دهقان...
  اجرای اول استندآپ کمدی زینب موسوی از گروه شقایق ده...
  07:25
  • 88

  • 6 سال پیش
  07:25
  اجرای اول استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد جوان...
  اجرای اول استندآپ کمدی بهزاد قدیانلو از گروه رامبد...
  09:17
  • 189

  • 6 سال پیش
  09:17
  اجرای اول استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی...
  اجرای اول استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اش...
  07:25
  • 196

  • 6 سال پیش
  07:25
  اجرای اول استندآپ کمدی بابک رفاهی از گروه اشکان خطیبی...
  اجرای اول استندآپ کمدی بابک رفاهی از گروه اشکان خط...
  07:20
  • 55

  • 6 سال پیش
  07:20
  اجرای اول استندآپ کمدی آرزو صراف رضایی از گروه شقایق دهقان...
  اجرای اول استندآپ کمدی آرزو صراف رضایی از گروه شقا...
  08:26
  • 44

  • 6 سال پیش
  08:26
  اجرای اول استندآپ کمدی علی بوستانی از گروه حسن معجونی...
  اجرای اول استندآپ کمدی علی بوستانی از گروه حسن معج...
  06:18
  • 59

  • 6 سال پیش
  06:18
  اجرای اول استندآپ کمدی احسان زمانی از گروه رامبد جوان...
  اجرای اول استندآپ کمدی احسان زمانی از گروه رامبد ج...
  07:11
  • 50

  • 6 سال پیش
  07:11
  اجرای اول استندآپ کمدی فرهان معین زاده از گروه اشکان خطیبی...
  اجرای اول استندآپ کمدی فرهان معین زاده از گروه اشک...
  07:13
  • 65

  • 6 سال پیش
  07:13
  اجرای اول استندآپ کمدی رضوان کرباسی از گروه شقایق دهقان...
  اجرای اول استندآپ کمدی رضوان کرباسی از گروه شقایق ...
  07:48
  • 138

  • 6 سال پیش
  07:48
  اجرای اول استندآپ کمدی حسین شاهرخ نیا از گروه حسن معجونی...
  اجرای اول استندآپ کمدی حسین شاهرخ نیا از گروه حسن ...
  06:47
  • 62

  • 6 سال پیش
  06:47
  اجرای اول استندآپ کمدی بهنام قاسمی از گروه رامبد جوان...
  اجرای اول استندآپ کمدی بهنام قاسمی از گروه رامبد ج...
  08:13
  • 38

  • 6 سال پیش
  08:13
  اجرای اول استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی...
  اجرای اول استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطی...
  06:45
  • 58

  • 6 سال پیش
  06:45
  اجرای اول استند آپ کمدی مریم کشفی از گروه شقایق دهقان...
  اجرای اول استند آپ کمدی مریم کشفی از گروه شقایق ده...
  07:54
  • 86

  • 6 سال پیش
  07:54
  اجرای اول استندآپ کمدی رضا بهمنی از گروه حسن معجونی...
  اجرای اول استندآپ کمدی رضا بهمنی از گروه حسن معجون...
  08:47
  • 105

  • 6 سال پیش
  08:47
  اجرای اول استندآپ کمدی محمد معتضدی از گروه رامبد جوان...
  اجرای اول استندآپ کمدی محمد معتضدی از گروه رامبد ج...
  08:56
  • 132

  • 6 سال پیش
  08:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads