• 5 سال پیش

  • 26

  • 05:09
اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

یلدا مصمم
1
اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی
  • 05:09

  • 26

  • 5 سال پیش

اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

یلدا مصمم
1

توضیحات
اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

shenoto-ads
shenoto-ads