• 6 سال پیش

  • 30

  • 05:09

اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

یلدا مصمم
1
1
0

اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

یلدا مصمم
  • 05:09

  • 30

  • 6 سال پیش

توضیحات
اجرای دوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی

shenoto-ads
shenoto-ads