صدای زندگی

سعيد بحرالعلومي
235
میانگین پخش
8.0K
تعداد پخش
36
دنبال کننده

صدای زندگی

سعيد بحرالعلومي
235
میانگین پخش
8.0K
تعداد پخش
36
دنبال کننده

داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
44:51
 • 117

 • 4 سال پیش
44:51
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
47:21
 • 93

 • 4 سال پیش
47:21
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
38:08
 • 82

 • 4 سال پیش
38:08
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
40:02
 • 115

 • 4 سال پیش
40:02
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
33:29
 • 204

 • 4 سال پیش
33:29
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
48:21
 • 55

 • 4 سال پیش
48:21
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
38:10
 • 62

 • 4 سال پیش
38:10
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
45:30
 • 67

 • 4 سال پیش
45:30
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
45:25
 • 90

 • 4 سال پیش
45:25
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
44:03
 • 210

 • 4 سال پیش
44:03
داستان زيباي دخترک کبريت فروش را همه ي ما شنيده ايم اما متاسفانه به جرات مي توان گفت که هيچکداممان داستان را به خوبي در ذهن نداريم و تنها کليتي از اين داستان زيبا و تاثير گذار در ذهنها باقيست. اتفاقات...
داستان زيباي دخترک کبريت فروش را همه ي ما شنيده اي...
14:47
 • 197

 • 4 سال پیش
14:47
شعر زيباي من بچه ي جواديه ام از سروده هاي استاد فقيد عمران صلاحي مي باشد که با زباني زيبا و دلنشين و شايد بتوان گفت نوستالژيک ، خاطرات نه چندان دور را براي بچه هاي ديروز محله هاي جنوب شهر تهران بخصوص ...
شعر زيباي من بچه ي جواديه ام از سروده هاي استاد فق...
11:57
 • 261

 • 4 سال پیش
11:57
منظومه ي آرش کمانگير يکي از منظومه هاي زيبا و شايد به جرات مي توان گفت شاهکار استاد سياوش کسرايي مي باشد که به بازگويي حماسه ي آرش کمانگير مي پردازد و به زيبايي هرچه تمام تر با زباني دلنشين و حماسي در...
منظومه ي آرش کمانگير يکي از منظومه هاي زيبا و شايد...
28:23
 • 482

 • 4 سال پیش
28:23
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
18:29
 • 147

 • 4 سال پیش
18:29
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
15:37
 • 160

 • 4 سال پیش
15:37
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
16:30
 • 126

 • 4 سال پیش
16:30
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
13:40
 • 220

 • 4 سال پیش
13:40
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
14:41
 • 129

 • 4 سال پیش
14:41
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
13:24
 • 231

 • 4 سال پیش
13:24
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
15:01
 • 201

 • 4 سال پیش
15:01
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
16:15
 • 180

 • 4 سال پیش
16:15
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
17:44
 • 210

 • 4 سال پیش
17:44
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني که با زيبايي تمام براي بسيار ي از مردمان در کره ي خاکي خاطره ساز بوده و هست ، خوانش اين داستان که سه سال پيش يعني سال 1396 انجام گرفته و اميدوارم که ف...
شازده کوچولو نوشته ي آنتوان دوسنت اگزوپري داستاني ...
14:05
 • 439

 • 4 سال پیش
14:05
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داستان شيرين و جذاب پارسي ست که با زباني شيرين و دلنشين به بيان پندها و اندرزهاي بسيار آمزنده مي پردازد که در زندگي هر انساني تاثير گذار است. اميد که از...
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داس...
23:29
 • 113

 • 4 سال پیش
23:29
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داستان شيرين و جذاب پارسي ست که با زباني شيرين و دلنشين به بيان پندها و اندرزهاي بسيار آمزنده مي پردازد که در زندگي هر انساني تاثير گذار است. اميد که از...
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داس...
23:10
 • 105

 • 4 سال پیش
23:10
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داستان شيرين و جذاب پارسي ست که با زباني شيرين و دلنشين به بيان پندها و اندرزهاي بسيار آمزنده مي پردازد که در زندگي هر انساني تاثير گذار است. اميد که از...
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داس...
25:43
 • 129

 • 4 سال پیش
25:43
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داستان شيرين و جذاب پارسي ست که با زباني شيرين و دلنشين به بيان پندها و اندرزهاي بسيار آمزنده مي پردازد که در زندگي هر انساني تاثير گذار است. اميد که از...
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داس...
25:05
 • 134

 • 4 سال پیش
25:05
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داستان شيرين و جذاب پارسي ست که با زباني شيرين و دلنشين به بيان پندها و اندرزهاي بسيار آمزنده مي پردازد که در زندگي هر انساني تاثير گذار است. اميد که از...
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داس...
28:56
 • 167

 • 4 سال پیش
28:56
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داستان شيرين و جذاب پارسي ست که با زباني شيرين و دلنشين به بيان پندها و اندرزهاي بسيار آمزنده مي پردازد که در زندگي هر انساني تاثير گذار است. اميد که از...
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داس...
26:31
 • 223

 • 4 سال پیش
26:31
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داستان شيرين و جذاب پارسي ست که با زباني شيرين و دلنشين به بيان پندها و اندرزهاي بسيار آمزنده مي پردازد که در زندگي هر انساني تاثير گذار است. اميد که از...
کتاب (( قصه ي ما همين بود )) در برگيرنده ي هفت داس...
29:52
 • 546

 • 4 سال پیش
29:52
داستان زيباي سه لبخند اثر لئون تولستوي يکي از داستانهاي کوتاه زيباي اين نويسنده ي شهير روسي ست که به زيبايي هر چه تمامتر ارتباطات انساني و مهمتر از آن برکات الهي را بيان مي کند. داستان در مورد کفاشي ...
داستان زيباي سه لبخند اثر لئون تولستوي يکي از داست...
26:04
 • 1.8K

 • 4 سال پیش
26:04
داستان تعقيب ذهني اثر آلفرد هيچکاک...
داستان تعقيب ذهني اثر آلفرد هيچکاک
44:16
 • 145

 • 4 سال پیش
44:16
داستان تعقيب ذهني اثر آلفرد هيچکاک...
داستان تعقيب ذهني اثر آلفرد هيچکاک
42:12
 • 280

 • 4 سال پیش
42:12
داستان گروگان يکي از داستانهاي کوتاه زيباي او هنري ست که هميشه با جنس قلم و پايانهاي شوکه کننده اش خواننده هاي خود را شگفت زده مي کند. داستان گروگان حکايت دو مرد است که پسر بچه اي را مي دزدند تا به پو...
داستان گروگان يکي از داستانهاي کوتاه زيباي او هنري...
28:47
 • 276

 • 4 سال پیش
28:47
shenoto-ads
shenoto-ads