صدای زندگی

صدای زندگی

سعيد بحرالعلومي
197
میانگین پخش
6.8K
تعداد پخش
33
دنبال کننده
صدای زندگی

صدای زندگی

سعيد بحرالعلومي
197
میانگین پخش
6.8K
تعداد پخش
33
دنبال کننده

ارباب و نوکر نوشته ي لئون تولستوي با صداي سعيد بحرالعلومي - ارباب و نوکر 05
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
44:51
 • 78

 • 2 سال پیش
44:51
ارباب و نوکر نوشته ي لئون تولستوي با صداي سعيد بحرالعلومي - ارباب و نوکر 04
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
47:21
 • 78

 • 2 سال پیش
47:21
ارباب و نوکر نوشته ي لئون تولستوي با صداي سعيد بحرالعلومي - ارباب و نوکر 03
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
38:08
 • 65

 • 2 سال پیش
38:08
ارباب و نوکر نوشته ي لئون تولستوي با صداي سعيد بحرالعلومي - ارباب و نوکر 02
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
40:02
 • 106

 • 2 سال پیش
40:02
ارباب و نوکر نوشته ي لئون تولستوي با صداي سعيد بحرالعلومي - ارباب و نوکر 01 پيشگفتار
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست با اربابان مي پردازد و با پايان غيره منتظره ي خود خواننده را شوکه مي کند ، تولستوي هميشه با نوشته هاي خاص خود خوانندگان خود را جذب کرده ، هر چند اين دا...
داستان ارباب و نوکر به ارتباط بين مردم پايين دست ب...
33:29
 • 186

 • 2 سال پیش
33:29
قاضي و جلادش اثر فردريش دورنمات با صداي سعيد بحرالعلومي - قاضي و جلادش قسمت پنجم
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
48:21
 • 49

 • 2 سال پیش
48:21
قاضي و جلادش اثر فردريش دورنمات با صداي سعيد بحرالعلومي - قاضي و جلادش قسمت چهارم
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
38:10
 • 52

 • 2 سال پیش
38:10
قاضي و جلادش اثر فردريش دورنمات با صداي سعيد بحرالعلومي - قاضي و جلادش قسمت سوم
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
45:30
 • 60

 • 2 سال پیش
45:30
قاضي و جلادش اثر فردريش دورنمات با صداي سعيد بحرالعلومي - قاضي و جلادش قسمت دوم
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
45:25
 • 83

 • 2 سال پیش
45:25
قاضي و جلادش اثر فردريش دورنمات با صداي سعيد بحرالعلومي - قاضي و جلادش قسمت اول
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه ه...
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويس...
44:03
 • 200

 • 2 سال پیش
44:03
shenoto-ads
shenoto-ads