• 4 سال پیش

  • 55

  • 48:21

قاضي و جلادش اثر فردريش دورنمات با صداي سعيد بحرالعلومي - قاضي و جلادش قسمت پنجم

صدای زندگی
0
0
0

قاضي و جلادش اثر فردريش دورنمات با صداي سعيد بحرالعلومي - قاضي و جلادش قسمت پنجم

صدای زندگی
  • 48:21

  • 55

  • 4 سال پیش

توضیحات
با آثار زيباي فردريش دورنمات نمايشنامه نويس و نويسنده ي شهير سوئيسي کمابيش آشنا هستيد. نوشته هايي که هر شنونده و خواننده اي رو به وجد مياره، دوستان هنرمند با آثار نمايشي دورنمات آشنا هستند نمايشنامه هايي مانند : ملاقات با بانوي سالخورده ، ازدواج آقاي مي سي سي پي ، پنچري ، غروب روزهاي آخر پاييز و فيزيکدانها و ... و از داستانهاي خلق شده توسط اين نويسنده قول ، قاضي و جلادش ، سوء ظن و ... اميدوارم که از شنيدن اين داستان جذاب لذت ببريد.

با صدای
سعيد بحرالعلومي
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads