• 4 سال پیش

  • 197

  • 14:47

دخترک کبريت فروش نوشته ي هانس کريستين اندرسن

صدای زندگی
4
4
1

دخترک کبريت فروش نوشته ي هانس کريستين اندرسن

صدای زندگی
  • 14:47

  • 197

  • 4 سال پیش

توضیحات
داستان زيباي دخترک کبريت فروش را همه ي ما شنيده ايم اما متاسفانه به جرات مي توان گفت که هيچکداممان داستان را به خوبي در ذهن نداريم و تنها کليتي از اين داستان زيبا و تاثير گذار در ذهنها باقيست. اتفاقات داستان هميشه در اطراف ما بروز مي دهد ولي تک تک ما به راحتي از کنار همين حوادث مي گذريم. شايد بهتر بود اين داستان با صداي يک خانم باشد ولي به هر حال حس عجيبي که داستان و قلم اندرسن به من داده دوست داشتم که اين داستان را بخوانم شايد به عنوان يادگار بماند. اين داستان زيبا را يک بار ديگر بشنويد بد نيست .

shenoto-ads
shenoto-ads