• 4 سال پیش

  • 494

  • 28:23

آرش کمانگير سروده ي استاد سياوش کسرايي با صداي سعيد بحرالعلومي

صدای زندگی
1
1
1

آرش کمانگير سروده ي استاد سياوش کسرايي با صداي سعيد بحرالعلومي

صدای زندگی
  • 28:23

  • 494

  • 4 سال پیش

توضیحات
منظومه ي آرش کمانگير يکي از منظومه هاي زيبا و شايد به جرات مي توان گفت شاهکار استاد سياوش کسرايي مي باشد که به بازگويي حماسه ي آرش کمانگير مي پردازد و به زيبايي هرچه تمام تر با زباني دلنشين و حماسي در جان و دل هر شنونده و خواننده اي مي نشيند. اميد است که شنيدن اين اثر با زبان و حسي ديگر به جان و دل همه ي عزيزان شنونده بنشيند.

با صدای
سعيد بحرالعلومي
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads