صادق هزاری

صادق هزاری
  31
  میانگین پخش
  151
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  صادق هزاری

  صادق هزاری
  31
  میانگین پخش
  151
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  • 19

  • 6 سال پیش
  زمین زادگاه و مادر ماست . اما این سیاره را با انواع آلودگی ها آزرده ایم . کاش برای رفتن از زمین ، چاره ای یافت می شد . حتی برهوتی در سیاره ای دیگر تا از دیدن رنجهای این مادر ، رها شویم . ما ...
  زمین زادگاه و مادر ماست . اما این سیاره را با ا...
  03:44
  • 19

  • 6 سال پیش
  03:44
  • 26

  • 6 سال پیش
  می خواهم رهسپار شوم ... فردا کوله بارم را بر می دارم و به . . . . سفر فردای من به سوی سکوت و تخیل و ترانه و . . . ...
  می خواهم رهسپار شوم ... فردا کوله بارم را بر می دا...
  04:17
  • 26

  • 6 سال پیش
  04:17
  • 54

  • 6 سال پیش
  قصه ای از یک دختر روستایی که برای ادامه ی زندگی به شهر آمد و سپس در شهر ، عاشق شد . همان عشق ، زندگی و سرانجامش را به جایی نامعلوم کشاند و اکنون که سالها گذشته است ، کسی نمی داند که در قلب رباب...
  قصه ای از یک دختر روستایی که برای ادامه ی زندگی به...
  04:17
  • 54

  • 6 سال پیش
  04:17
  • 17

  • 7 سال پیش
  زادگاه من کوچه ای بود سرشار از بوی کودکی و هر حیاط ، جایگاه درختانی مهربان . . . ...
  زادگاه من کوچه ای بود سرشار از بوی کودکی و هر حی...
  05:05
  • 17

  • 7 سال پیش
  05:05
  • 35

  • 7 سال پیش
  قرار ما باشد برای روزی دیگر برای فصلی دیگر و شاید برای سالی دیگر قرار ما باشد زیر درختی بلند و تنومند و پیر در صبحگاهی مه آلود و خنک در زیر شاخه هایی که پرنده ای بر آنها دیده نمی...
  قرار ما باشد برای روزی دیگر برای فصلی دیگر ...
  03:18
  • 35

  • 7 سال پیش
  03:18
  shenoto-ads
  shenoto-ads