• 6 سال پیش

  • 19

  • 03:44
  • 03:44

  • 19

  • 6 سال پیش

توضیحات
زمین زادگاه و مادر ماست . اما این سیاره را با انواع آلودگی ها آزرده ایم . کاش برای رفتن از زمین ، چاره ای یافت می شد . حتی برهوتی در سیاره ای دیگر تا از دیدن رنجهای این مادر ، رها شویم . ما قرنهاست که با زمین ، مهربان نیستیم .

با صدای
صادق هزاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads