• 6 سال پیش

  • 33

  • 03:18

قرار عاشقی

صادق هزاری
5
5
1

قرار عاشقی

صادق هزاری
  • 03:18

  • 33

  • 6 سال پیش

توضیحات
قرار ما باشد برای روزی دیگر برای فصلی دیگر و شاید برای سالی دیگر قرار ما باشد زیر درختی بلند و تنومند و پیر در صبحگاهی مه آلود و خنک در زیر شاخه هایی که پرنده ای بر آنها دیده نمی شود آنجا عاشق می شویم و دل می دهیم هنوز قلب های ما آماده ی پذیرش عشق نیست این را همان قلبم به من می گوید قلبم عاشق چشمهای توست دلبسته ی لبان و لبخندت قلبم عاشق روی ات و ناز نگاه و شیرینی لبخند توست این عشق به جایی راه نمی برد باور کن! این عشق نمی تواند مانند قله های دست نیافتنی ، زیبا و باشکوه شود قرار ما باشد برای وقتی دیگر برای آن روز که اطمینان یابیم عشق ما در اندوه و سرما و گرسنگی هم باشکوه و دیدنی است برای آن روز که معیار عشق ما ناز نگاه و شیرینی لبخند و لبهای سرخ نیست آری ، قرار عاشقی ما باشد برای روزی دیگر آن روز من باعشق راستینم ، در برابر تو زانو می زنم و غرورم را در زیر همان درخت پیر و بلند به خاک می سپرم قرار عاشقی ما باشد برای .... برای روزی دیگر

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads