• 6 سال پیش

  • 24

  • 04:17
  • 04:17

  • 24

  • 6 سال پیش

توضیحات
می خواهم رهسپار شوم ... فردا کوله بارم را بر می دارم و به . . . . سفر فردای من به سوی سکوت و تخیل و ترانه و . . .

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads