کیارا آکادمی

محمد صادق کیانی
267
میانگین پخش
19.7K
تعداد پخش
48
دنبال کننده
برای مطالعه کامل هوش هیجانی به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدهوش هیجانی که گاهی اوقات به عنوان ضریب عاطفی (EQ) از آن یاد می شود، به توانایی فرد در تشخیص، درک و مدیریت احساسات خود و دیگران...

برای مطالعه کامل هوش ه...

18:42
 • 85

 • 1 سال پیش
18:42
برای مطالعه کامل رفاه روانی می توانید به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدسلامت روان بخش جدایی ناپذیر سلامت کلی ما است. جامعه اغلب سلامت را در موارد بیولوژیکی و فیزیکی خلاصه می کند یعنی وضعی...

برای مطالعه کامل رفاه ...

13:22
 • 43

 • 1 سال پیش
13:22
برای مطالعه کامل آموزش استراتژی سازمانی به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر تعریف استراتژی (Strategy) باید گفت استراتژی به اهداف بلندمدت یک سازمان و نوع برنامه‌ریزی برای رسیدن به آن‌ها مر...

برای مطالعه کامل آموزش...

25:23
 • 36

 • 1 سال پیش
25:23
برای مطالعه کامل موضوع علل جذابیت و جذب شدن ما به دیگران به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این پادکست قصد دارم موضوع جذابیت میان فردی در روانشناسی را توضیح دهم. بخشی از اطلاعات این پادک...

برای مطالعه کامل موضوع...

11:45
 • 28

 • 1 سال پیش
11:45
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

36:02
 • 19

 • 1 سال پیش
36:02
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

39:09
 • 12

 • 1 سال پیش
39:09
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

33:31
 • 12

 • 1 سال پیش
33:31
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

28:26
 • 9

 • 1 سال پیش
28:26
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

29:58
 • 12

 • 1 سال پیش
29:58
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

35:42
 • 8

 • 1 سال پیش
35:42
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

36:24
 • 14

 • 1 سال پیش
36:24
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

28:10
 • 21

 • 1 سال پیش
28:10
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

43:08
 • 19

 • 1 سال پیش
43:08
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

33:13
 • 24

 • 1 سال پیش
33:13
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

39:27
 • 56

 • 1 سال پیش
39:27
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

33:22
 • 31

 • 1 سال پیش
33:22
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

39:57
 • 27

 • 1 سال پیش
39:57
چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل عادت ها در سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر این آموزش، دوره عادت ها : چگونه عادت های فردی و سازمانی را بسازیم؟ به عنوان اولین...

چگونه عادت ها را شکل دهیم؟ برای دیدن دوره کامل ...

33:34
 • 68

 • 1 سال پیش
33:34
برای مطالعه کامل عوامل ترس در سازمان می توانید به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدقلدری و ارعاب (ترساندن دیگران) در محل کار می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از آزار جنسی و خشونت فیزیکی گرف...

برای مطالعه کامل عوامل...

17:33
 • 90

 • 1 سال پیش
17:33
برای مطالعه کامل پدیده مشکل پرسه زنی کارکنان در زمان کار و سازمان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدپرسه زنی اینترنتی یا همان سایبرلوفینگ (Cyberloafing)، یکی از رفتارهای منفی و مخرب سازمان...

برای مطالعه کامل پدیده...

14:26
 • 23

 • 1 سال پیش
14:26
برای یادگیری ICDL کافی است بر روی لینک روبه رو کلیک نمایید: اینجا کلیک کنید...

برای یادگیری ICDL کافی است بر روی لینک روبه رو...

05:47
 • 28

 • 1 سال پیش
05:47
جلسه هشتم سازمان های اعتماد برانگیزبرای مشاهده کامل دوره سازمان های اعتماد برانگیز به لینک روبه روی مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداعتماد سنگ بنای روابط کاری و جزء کلیدی اثربخشی سازمانی است. اعتماد ریش...

جلسه هشتم سازمان های اعتماد برانگیز

برای ...

28:37
 • 15

 • 1 سال پیش
28:37
جلسه هفتم سازمان های اعتماد برانگیزبرای مشاهده کامل دوره سازمان های اعتماد برانگیز به لینک روبه روی مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداعتماد سنگ بنای روابط کاری و جزء کلیدی اثربخشی سازمانی است. اعتماد ریش...

جلسه هفتم سازمان های اعتماد برانگیز

برای ...

29:21
 • 19

 • 1 سال پیش
29:21
جلسه ششم سازمان های اعتماد برانگیزبرای مشاهده کامل دوره سازمان های اعتماد برانگیز به لینک روبه روی مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداعتماد سنگ بنای روابط کاری و جزء کلیدی اثربخشی سازمانی است. اعتماد ریشه...

جلسه ششم سازمان های اعتماد برانگیز

برای م...

29:20
 • 19

 • 1 سال پیش
29:20
جلسه پنجم سازمان های اعتماد برانگیزبرای مشاهده کامل دوره سازمان های اعتماد برانگیز به لینک روبه روی مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداعتماد سنگ بنای روابط کاری و جزء کلیدی اثربخشی سازمانی است. اعتماد ریش...

جلسه پنجم سازمان های اعتماد برانگیز

برای ...

28:31
 • 18

 • 1 سال پیش
28:31
جلسه چهارم سازمان های اعتماد برانگیزبرای مشاهده کامل دوره سازمان های اعتماد برانگیز به لینک روبه روی مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداعتماد سنگ بنای روابط کاری و جزء کلیدی اثربخشی سازمانی است. اعتماد ری...

جلسه چهارم سازمان های اعتماد برانگیز

برای...

29:49
 • 15

 • 1 سال پیش
29:49
جلسه سوم سازمان های اعتماد برانگیزبرای مشاهده کامل دوره سازمان های اعتماد برانگیز به لینک روبه روی مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداعتماد سنگ بنای روابط کاری و جزء کلیدی اثربخشی سازمانی است. اعتماد ریشه...

جلسه سوم سازمان های اعتماد برانگیز

برای م...

25:16
 • 25

 • 1 سال پیش
25:16
جلسه دوم سازمان های اعتماد برانگیزبرای مشاهده کامل دوره سازمان های اعتماد برانگیز به لینک روبه روی مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداعتماد سنگ بنای روابط کاری و جزء کلیدی اثربخشی سازمانی است. اعتماد ریشه...

جلسه دوم سازمان های اعتماد برانگیز

برای م...

28:35
 • 14

 • 1 سال پیش
28:35
جلسه اول سازمان های اعتماد برانگیزبرای مشاهده کامل دوره سازمان های اعتماد برانگیز به لینک روبه روی مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداعتماد سنگ بنای روابط کاری و جزء کلیدی اثربخشی سازمانی است. اعتماد ریشه...

جلسه اول سازمان های اعتماد برانگیز

برای م...

27:45
 • 29

 • 1 سال پیش
27:45
برای آموزش نرم افزار اموس به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدمدل سازی معادلات ساختاری (SEM) :تجزیه و تحلیل روابط متقابل چندگانه در یک مدلتجزیه و تحلیل مسیرتخمین همبستگی و کوواریانسشناسایی ر...

برای آموزش نرم افزار اموس به لینک روبه رو مراجع...

12:08
 • 240

 • 1 سال پیش
12:08
برای مطالعه کامل رفتار شهروندی سازمانی به لینک رو به رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدآقای فرهادی یکی از کارمندان دانشگاه شهید بهشتی است. همه دانشجویان همیشه از او تعریف می کردند و هر وقت مدیریت و معا...

برای مطالعه کامل رفتار شهروندی سازمانی به لینک ...

13:18
 • 233

 • 1 سال پیش
13:18
برای مطالعه کامل موضوع اعتماد سازمانی به لینک رو به رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدبرای تعریف اعتماد، ما باید به روابط بین افراد و کیفیت آن و خطراتی که این روابطرا تهدید می کند توجه نمایید. هر ...

برای مطالعه کامل موضوع...

14:54
 • 57

 • 1 سال پیش
14:54
برای مطالعه کامل فرهنگ یادگیری سازمانی به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدفرهنگ یادگیری فرهنگی است که یادگیری فردی و سازمانی را نشان می دهد و تشویق می کند و در آن کسب و به اشتراک گذاری دانش...

برای مطالعه کامل فرهنگ...

19:36
 • 30

 • 1 سال پیش
19:36
برای مطالعه کامل توجیه خود و ناهماهنگی شناختی به لینک روبه رو مراجعه کنید: اینجا کلیک کنیدناهماهنگی شناختی عبارت است از احساس ناراحتی افراد هنگام تعارض دو شناخت (باورها،نگرش ها)با یکدیگر یا تعارض رفتا...

برای مطالعه کامل توجیه...

16:33
 • 17

 • 1 سال پیش
16:33
برای مطالعه کامل در مورد فرسودگی شغلی به لینک روبه رو مراجعه نماییید: اینجا کلیک کنیدچند ماه پیش یکی از کارکنان سازمان به دفتر من آمد و قصد داشت از من مشاوره دریافت کند. من متوجه شدم که او بسیار در مح...

برای مطالعه کامل در مورد فرسودگی شغلی به لینک ر...

16:55
 • 409

 • 1 سال پیش
16:55
در این پادکست به بررسی استرس شغلی می پردازم. می توانید برای مطالعه بیشتر به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیداسترسورها به شش دسته دسته بندی می شوند:(1) ویژگی ها و شرایط شغل(2) شرایط مرتبط با...

در این پادکست به بررسی...

08:19
 • 400

 • 1 سال پیش
08:19
برای مطالعه کامل آموزش تکنیک های برند کارفرمایی به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیددر بازار کار به طور فزاینده رقابتی امروز، یک برند کارفرمایی مثبت بسیار مهم است. بدون یک برند کارفرمایی مطل...

برای مطالعه کامل آموزش تکنیک های برند کارفرمایی...

24:40
 • 180

 • 1 سال پیش
24:40
برای مطالعه کامل بی تفاوتی کارکنان بر روی لینک روبه رو کلیک کنید: اینجا کلیک کنیدبی‌تفاوتی را می‌توان به‌عنوان فقدان علاقه به انجام کاری، بی‌اهمیت بودن یک کار یا انجام کاری با تأکید کمتر توصیف کرد. گا...

برای مطالعه کامل بی تف...

20:53
 • 177

 • 1 سال پیش
20:53
برای مطالعه کامل آموزش توانمندسازی کارکنان به لینک روبه رو مراجعه نمایید: اینجا کلیک کنیدوقتی کسی توانمند می شود، توانایی انجام کاری را دارد و آن می داند و به او اعتماد به نفس لازم برای موفقیت می دهد....

برای مطالعه کامل آموزش توانمندسازی کارکنان به ل...

10:57
 • 95

 • 1 سال پیش
10:57
روان‌شناسی اجتماعی یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین زیر مجموعه‌های علم روانشناسی است، زیرا با ادراک از خود و تعامل رفتاری میان افراد تشکیل دهنده جامعه سر و کار دارد. آن چه در ادامه می‌آید مروری بر روا...

روان‌شناسی اجتماعی یکی...

11:10
 • 2.8K

 • 1 سال پیش
11:10
مرز باریکی بین استرس و اضطراب وجود دارد. هر دو واکنش‌های هیجانی هستند، اما استرس معمولاً توسط یک محرک خارجی ایجاد می‌شود. محرک می تواند کوتاه مدت باشد، مانند یک ددلاین کاری یا دعوا با یکی از عزیزان یا...

مرز باریکی بین استرس و...

11:39
 • 2.0K

 • 1 سال پیش
11:39
در این پادکست قصد دارم به بررسی عوامل انگیزش کارکنان در سازمان ها بپردازم. عوامل انگیزش کارکنان به هر عنصری اطلاق می شود که انگیزه کلی کارکنان را برای انجام مؤثر وظایف ردیف افزایش دهد. هر ان...

در این پادکست قصد دارم...

24:04
 • 1.6K

 • 1 سال پیش
24:04
مدیریت مناسب استعدادها در سازمان برای یافتن بهترین افراد و استخدام آن ها می تواند تغییرات بسیار مهمی در سازمان ها ایجاد کند، زیرا رهبران سازمان باید نیروی کار با مهارت هایی بالا و تخصصی را برای ا...

مدیریت مناسب ا...

19:28
 • 613

 • 1 سال پیش
19:28
در این پادکست قصد دارم به بررسی روش های تقدیر از کارکنان بپردازم. قدردانی از کارکنان نباید برای یک روز محفوظ بماند، بلکه باید به فرهنگ شرکت شما کمک کند و یک نگرش همه جانبه باشد که مدیریت اتخ...

در این پادکست قصد دارم...

25:57
 • 410

 • 1 سال پیش
25:57
آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟مشاغل چه تغییراتی خواهند کرد؟چگونه می توان بر اساس عصر جدید ثروتمند شد؟چطوری می توانیم خودمان و سازمان مان را با عصر جدید منطبق کنیم؟برای مشاهده کل دوره موج سوم بر روی ل...
 1. آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟
 2. مش...
30:45
 • 379

 • 1 سال پیش
30:45
آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟مشاغل چه تغییراتی خواهند کرد؟چگونه می توان بر اساس عصر جدید ثروتمند شد؟چطوری می توانیم خودمان و سازمان مان را با عصر جدید منطبق کنیم؟برای مشاهده کل دوره موج سوم بر روی ل...
 1. آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟
 2. مش...
39:35
 • 350

 • 1 سال پیش
39:35
آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟مشاغل چه تغییراتی خواهند کرد؟چگونه می توان بر اساس عصر جدید ثروتمند شد؟چطوری می توانیم خودمان و سازمان مان را با عصر جدید منطبق کنیم؟برای مشاهده کل دوره موج سوم بر روی ل...
 1. آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟
 2. مش...
18:37
 • 360

 • 1 سال پیش
18:37
آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟مشاغل چه تغییراتی خواهند کرد؟چگونه می توان بر اساس عصر جدید ثروتمند شد؟چطوری می توانیم خودمان و سازمان مان را با عصر جدید منطبق کنیم؟برای مشاهده کل دوره موج سوم بر روی ل...
 1. آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟
 2. مش...
49:23
 • 560

 • 1 سال پیش
49:23
آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟مشاغل چه تغییراتی خواهند کرد؟چگونه می توان بر اساس عصر جدید ثروتمند شد؟چطوری می توانیم خودمان و سازمان مان را با عصر جدید منطبق کنیم؟برای مشاهده کل دوره موج سوم بر روی ل...
 1. آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟
 2. مش...
35:32
 • 496

 • 1 سال پیش
35:32
آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟مشاغل چه تغییراتی خواهند کرد؟چگونه می توان بر اساس عصر جدید ثروتمند شد؟چطوری می توانیم خودمان و سازمان مان را با عصر جدید منطبق کنیم؟برای مشاهده کل دوره موج سوم بر روی ل...
 1. آینده انسان ها چگونه خواهد بود؟
 2. مش...
41:24
 • 352

 • 1 سال پیش
41:24
shenoto-ads
shenoto-ads