Hich Podcast | پادکست هیچ

© Hich Podcast
  14
  میانگین پخش
  612
  تعداد پخش
  21
  دنبال کننده
  47- "جانشین‌سوزی ایرانی" (کسب و کارهای خانوادگی در جهان) پایانی...
  47- "جانشین‌سوزی ایرانی" (کسب و کارهای خانوادگی در...
  16:09
  • 35

  • 2 هفته پیش
  16:09
  46- "جانشین‌سوزی ایرانی" (کسب و کارهای خانوادگی در ایران)...
  46- "جانشین‌سوزی ایرانی" (کسب و کارهای خانوادگی در...
  18:49
  • 50

  • 3 هفته پیش
  18:49
  45- "جانشین‌سوزی ایرانی" (فرهنگ خودمداری و جانشین‌پروری)...
  45- "جانشین‌سوزی ایرانی" (فرهنگ خودمداری و جانشین‌...
  23:43
  • 24

  • 1 ماه پیش
  23:43
  44- "جانشین‌سوزی ایرانی" (عصر پهلوی)...
  44- "جانشین‌سوزی ایرانی" (عصر پهلوی)
  28:04
  • 25

  • 1 ماه پیش
  28:04
  43- "جانشین‌سوزی ایرانی" (دوران زندیه و قاجاریه)...
  43- "جانشین‌سوزی ایرانی" (دوران زندیه و قاجاریه)
  37:44
  • 35

  • 1 ماه پیش
  37:44
  42- "جانشین‌سوزی ایرانی" (دوران صفویه)...
  42- "جانشین‌سوزی ایرانی" (دوران صفویه)
  35:57
  • 25

  • 1 ماه پیش
  35:57
  41- "جانشین‌سوزی ایرانی" (اهمیت جانشین پروری و چرایی آن)...
  41- "جانشین‌سوزی ایرانی" (اهمیت جانشین پروری و چرا...
  21:11
  • 18

  • 1 ماه پیش
  21:11
  40- "جامعه‌شناسی خودمانی" (همه‌چیز‌دانیِ ما) پایانی...
  40- "جامعه‌شناسی خودمانی" (همه‌چیز‌دانیِ ما) پایان...
  12:08
  • 19

  • 4 ماه پیش
  12:08
  39- "جامعه‌شناسی خودمانی" (صداقت ما)...
  39- "جامعه‌شناسی خودمانی" (صداقت ما)
  19:47
  • 19

  • 4 ماه پیش
  19:47
  38- "جامعه‌شناسی خودمانی" (حسادت و حسدورزی ما)...
  38- "جامعه‌شناسی خودمانی" (حسادت و حسدورزی ما)
  11:05
  • 15

  • 5 ماه پیش
  11:05
  37- "جامعه‌شناسی خودمانی" (توقع و نارضایتی دائمی ما)...
  37- "جامعه‌شناسی خودمانی" (توقع و نارضایتی دائمی م...
  08:45
  • 6

  • 5 ماه پیش
  08:45
  36- "جامعه‌شناسی خودمانی" (قانون‌گریزی و میل به تجاوز ما)...
  36- "جامعه‌شناسی خودمانی" (قانون‌گریزی و میل به تج...
  11:13
  • 4

  • 5 ماه پیش
  11:13
  35- "جامعه‌شناسی خودمانی" (مسئولیت‌ناپذیری ما)...
  35- "جامعه‌شناسی خودمانی" (مسئولیت‌ناپذیری ما)
  10:13
  • 6

  • 6 ماه پیش
  10:13
  34- "جامعه‌شناسی خودمانی" (ایرانیان و توهم دائمی توطئه)...
  34- "جامعه‌شناسی خودمانی" (ایرانیان و توهم دائمی ت...
  11:41
  • 12

  • 7 ماه پیش
  11:41
  33- "جامعه‌شناسی خودمانی" (احساساتی‌بودن و شعارزدگی ما)...
  33- "جامعه‌شناسی خودمانی" (احساساتی‌بودن و شعارزدگ...
  12:59
  • 11

  • 8 ماه پیش
  12:59
  32- "جامعه‌شناسی خودمانی" (ریاکاری و فرصت‌طلبی ما)...
  32- "جامعه‌شناسی خودمانی" (ریاکاری و فرصت‌طلبی ما)
  15:49
  • 6

  • 8 ماه پیش
  15:49
  31- "جامعه‌شناسی خودمانی" (بی‌برنامگی ما)...
  31- "جامعه‌شناسی خودمانی" (بی‌برنامگی ما)
  22:03
  • 8

  • 8 ماه پیش
  22:03
  30- "جامعه‌شناسی خودمانی" (خودمحوری و برتری‌جویی ما)...
  30- "جامعه‌شناسی خودمانی" (خودمحوری و برتری‌جویی م...
  09:39
  • 3

  • 9 ماه پیش
  09:39
  29- "جامعه‌شناسی خودمانی" (قهرمان‌پروری و استبدادزدگی ما)...
  29- "جامعه‌شناسی خودمانی" (قهرمان‌پروری و استبدادز...
  11:14
  • 4

  • 10 ماه پیش
  11:14
  28- "جامعه‌شناسی خودمانی" (ظاهرسازی ما)...
  28- "جامعه‌شناسی خودمانی" (ظاهرسازی ما)
  13:13
  • 6

  • 10 ماه پیش
  13:13
  27- "جامعه‌شناسی خودمانی" (حقیقت‌گریزی و پنهانکاری ما)...
  27- "جامعه‌شناسی خودمانی" (حقیقت‌گریزی و پنهانکاری...
  13:51
  • 5

  • 11 ماه پیش
  13:51
  26- "جامعه‌شناسی خودمانی" (با تاریخ بیگانه‌ایم)...
  26- "جامعه‌شناسی خودمانی" (با تاریخ بیگانه‌ایم)
  14:07
  • 13

  • 11 ماه پیش
  14:07
  25- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت چهاردهم) پایانی...
  25- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت چهاردهم) پایانی
  31:15
  • 8

  • 1 سال پیش
  31:15
  24- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت سیزدهم)...
  24- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت سیزدهم)
  24:40
  • 9

  • 1 سال پیش
  24:40
  23- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت دوازدهم)...
  23- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت دوازدهم)
  20:14
  • 6

  • 1 سال پیش
  20:14
  22- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت یازدهم)...
  22- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت یازدهم)
  15:06
  • 7

  • 1 سال پیش
  15:06
  21- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت دهم)...
  21- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت دهم)
  18:23
  • 4

  • 1 سال پیش
  18:23
  20- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت نهم)...
  20- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت نهم)
  12:46
  • 5

  • 1 سال پیش
  12:46
  19- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت هشتم)...
  19- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت هشتم)
  19:05
  • 8

  • 1 سال پیش
  19:05
  18- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت هفتم)...
  18- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت هفتم)
  20:09
  • 9

  • 1 سال پیش
  20:09
  17- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت ششم)...
  17- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت ششم)
  13:50
  • 5

  • 1 سال پیش
  13:50
  16- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت پنجم)...
  16- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت پنجم)
  11:21
  • 4

  • 1 سال پیش
  11:21
  15- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت چهارم)...
  15- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت چهارم)
  09:48
  • 3

  • 1 سال پیش
  09:48
  14- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت سوم)...
  14- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت سوم)
  08:33
  • 2

  • 1 سال پیش
  08:33
  13- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت دوم)...
  13- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت دوم)
  11:23
  • 6

  • 1 سال پیش
  11:23
  12- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت اول)...
  12- "دلایلی برای زنده ماندن" (قسمت اول)
  11:55
  • 18

  • 1 سال پیش
  11:55
  11- "کلام آخر : واقع بینی"...
  11- "کلام آخر : واقع بینی"
  18:17
  • 13

  • 1 سال پیش
  18:17
  10- "موانع یافتن عشق" (قسمت دوم)...
  10- "موانع یافتن عشق" (قسمت دوم)
  17:50
  • 10

  • 1 سال پیش
  17:50
  9- "موانع یافتن عشق" (قسمت اول)...
  9- "موانع یافتن عشق" (قسمت اول)
  23:59
  • 12

  • 1 سال پیش
  23:59
  8- "اصلاح غریزه های مشکل ساز"...
  8- "اصلاح غریزه های مشکل ساز"
  13:42
  • 12

  • 1 سال پیش
  13:42
  7- "مشکل کسانی که جذب‌شان می‌شویم"...
  7- "مشکل کسانی که جذب‌شان می‌شویم"
  14:56
  • 18

  • 1 سال پیش
  14:56
  6- "چرا عاشق افراد بخصوصی می‌شویم"...
  6- "چرا عاشق افراد بخصوصی می‌شویم"
  13:53
  • 21

  • 1 سال پیش
  13:53
  • 17

  • 1 سال پیش
  5- "سه شنبه خیس"...
  5- "سه شنبه خیس"
  20:43
  • 17

  • 1 سال پیش
  20:43
  4- "مرا بفرستید به تونل"...
  4- "مرا بفرستید به تونل"
  22:08
  • 6

  • 1 سال پیش
  22:08
  3- "تاریکی در پوتین"...
  3- "تاریکی در پوتین"
  14:01
  • 13

  • 1 سال پیش
  14:01
  • 15

  • 2 سال پیش
  2- "گمشده"...
  2- "گمشده"
  02:29
  • 15

  • 2 سال پیش
  02:29
  1- "یوهان و مهره های فلزی"...
  1- "یوهان و مهره های فلزی"
  06:28
  • 32

  • 2 سال پیش
  06:28
  shenoto-ads
  shenoto-ads