Hi Medit های مدیت | پادکست مدیتیشن | مراقبه| خواب عمیق

Hi Medit
  62
  میانگین پخش
  3.0K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده
  • 31

  • 2 سال پیش
  شگفتانه...
  شگفتانه
  00:29
  • 31

  • 2 سال پیش
  00:29
  😴 مدیتیشن برای خواب آرام با احساس مثبت 🍀...
  😴 مدیتیشن برای خواب آرام با احساس مثبت 🍀
  08:10
  • 109

  • 2 سال پیش
  08:10
  مدیتیشن برای خواب عمیق با صدای آرامش بخش پیانو که شما را برای خواب عمیق آماده میکنه...
  مدیتیشن برای خواب عمیق با صدای آرامش بخش پیانو که ...
  11:26
  • 104

  • 2 سال پیش
  11:26
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه هفتم یا چاکراه تاج (موسیقی مخصوص بی کلام)...
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه هفتم یا چاکراه تاج (مو...
  15:17
  • 135

  • 2 سال پیش
  15:17
  هفتمین چاکراه بدن(تاج) و نحوه پاکسازی چاکراه تاج...
  هفتمین چاکراه بدن(تاج) و نحوه پاکسازی چاکراه تاج
  05:39
  • 62

  • 2 سال پیش
  05:39
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه ششم یا چاکراه چشم سوم (موسیقی مخصوص بی کلام)...
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه ششم یا چاکراه چشم سوم ...
  15:16
  • 270

  • 2 سال پیش
  15:16
  ششمین چاکراه بدن(چشم سوم) و نحوه پاکسازی چاکراه چشم سوم...
  ششمین چاکراه بدن(چشم سوم) و نحوه پاکسازی چاکراه چش...
  07:13
  • 64

  • 2 سال پیش
  07:13
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه پنجم یا چاکراه گلو (موسیقی مخصوص بی کلام)...
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه پنجم یا چاکراه گلو (مو...
  15:16
  • 155

  • 2 سال پیش
  15:16
  پنجمین چاکراه بدن(گلو) و نحوه پاکسازی چاکراه گلو...
  پنجمین چاکراه بدن(گلو) و نحوه پاکسازی چاکراه گلو
  05:48
  • 28

  • 2 سال پیش
  05:48
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه چهارم یا چاکراه قلب (موسیقی مخصوص بی کلام)...
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه چهارم یا چاکراه قلب (م...
  15:23
  • 163

  • 2 سال پیش
  15:23
  چهارمین چاکراه بدن(قلب) و نحوه پاکسازی چاکراه قلب...
  چهارمین چاکراه بدن(قلب) و نحوه پاکسازی چاکراه قلب
  05:37
  • 40

  • 2 سال پیش
  05:37
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه سوم یا چاکراه خورشیدی (موسیقی مخصوص بی کلام)...
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه سوم یا چاکراه خورشیدی ...
  15:16
  • 39

  • 2 سال پیش
  15:16
  سومین چاکراه بدن(خورشیدی) و نحوه پاکسازی چاکراه خورشیدی...
  سومین چاکراه بدن(خورشیدی) و نحوه پاکسازی چاکراه خو...
  08:01
  • 28

  • 2 سال پیش
  08:01
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه دوم یا چاکراه خاجی (موسیقی مخصوص بی کلام)...
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه دوم یا چاکراه خاجی (مو...
  15:17
  • 25

  • 2 سال پیش
  15:17
  دومین چاکراه بدن(خاجی) و نحوه پاکسازی چاکراه خاجی...
  دومین چاکراه بدن(خاجی) و نحوه پاکسازی چاکراه خاجی
  07:44
  • 35

  • 2 سال پیش
  07:44
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه ریشه (موسیقی مخصوص بی کلام)...
  مدیتیشن برای پاکسازی چاکراه ریشه (موسیقی مخصوص بی ...
  15:16
  • 96

  • 2 سال پیش
  15:16
  چاکرا چیست؟ توضیحات کامل در مورد چاکراها...
  چاکرا چیست؟ توضیحات کامل در مورد چاکراها
  07:53
  • 44

  • 2 سال پیش
  07:53
  روز پنجم " چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی با رویکرد جذب ثروت "...
  روز پنجم " چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی با رویکرد...
  06:03
  • 54

  • 2 سال پیش
  06:03
  روز چهارم" چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی "...
  روز چهارم" چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی "
  11:02
  • 25

  • 2 سال پیش
  11:02
  روز سوم " چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی به همراه جملات تاکیدی"...
  روز سوم " چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی به همراه ج...
  07:24
  • 29

  • 2 سال پیش
  07:24
  روز دوم" چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی برای افزایش انرژی همراه با "فرکانس مخصوص جذب" به همراه جملات تاکیدی"...
  روز دوم" چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی برای افزایش...
  09:05
  • 35

  • 2 سال پیش
  09:05
  روز اول" چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی برای افزایش انرژی "...
  روز اول" چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی برای افزایش...
  07:00
  • 35

  • 2 سال پیش
  07:00
  چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی برای افزایش انرژی ...
  چالش پنج روزه مدیتیشن صبحگاهی برای افزایش انرژی
  01:25
  • 29

  • 2 سال پیش
  01:25
  مدیتیشن برای خواب عمیق همراه با صدای آرامش بخش آب...
  مدیتیشن برای خواب عمیق همراه با صدای آرامش بخش آب
  06:32
  • 93

  • 2 سال پیش
  06:32
  مدیتیش خواب| MEDITATION FOR SLEEP ...
  مدیتیش خواب| MEDITATION FOR SLEEP
  07:03
  • 57

  • 2 سال پیش
  07:03
  موسیقی بی کلام به همراه صدای باران برای خواب راحت و عمیق | MUSIC FOR COMFORTABLE AND DEEP SLEEP ...
  موسیقی بی کلام به همراه صدای باران برای خواب راحت ...
  16:08
  • 191

  • 2 سال پیش
  16:08
  MORNING MEDITATION | مدیتیشن صبحگاهی ...
  MORNING MEDITATION | مدیتیشن صبحگاهی
  10:12
  • 82

  • 2 سال پیش
  10:12
  موسیقی بی کلام برای خواب راحت و عمیق | MUSIC FOR COMFORTABLE AND DEEP SLEEP ...
  موسیقی بی کلام برای خواب راحت و عمیق | MUSIC FOR C...
  05:11
  • 56

  • 2 سال پیش
  05:11
  مدیتیشن برای خواب عمیق | MEDITATION FOR SLEEP ...
  مدیتیشن برای خواب عمیق | MEDITATION FOR SLEEP
  07:45
  • 96

  • 2 سال پیش
  07:45
  موسیقی بی کلام برای خواب راحت | ایجاد آرامش برای خواب عمیق...
  موسیقی بی کلام برای خواب راحت | ایجاد آرامش برای خ...
  03:19
  • 47

  • 2 سال پیش
  03:19
  موسیقی بی کلام برای مدیتیشن و مراقبه 2 | ONLY MUSIC FOR MEDITATION...
  موسیقی بی کلام برای مدیتیشن و مراقبه 2 | ONLY MUSI...
  02:46
  • 28

  • 2 سال پیش
  02:46
  مدیتیشن و مراقبه دور شدن از استرس و ناراحتی | AVOID STRESS AND DISCOMFORT ...
  مدیتیشن و مراقبه دور شدن از استرس و ناراحتی | AVOI...
  09:46
  • 36

  • 2 سال پیش
  09:46
  مدیتیشن آرامش کامل بدن | MEDITATION COMPLETE RELAXATION OF THE BODY ...
  مدیتیشن آرامش کامل بدن | MEDITATION COMPLETE RELAX...
  10:28
  • 32

  • 2 سال پیش
  10:28
  موسیقی بی کلام برای مدیتیشن و مراقبه 1 | ONLY MUSIC FOR MEDITATION...
  موسیقی بی کلام برای مدیتیشن و مراقبه 1 | ONLY MUSI...
  11:28
  • 29

  • 2 سال پیش
  11:28
  مدیتیشن آرامش و کاهش اضطراب | MEDITATION FOR RELAXATION AND REDUCE ANXIETY ...
  مدیتیشن آرامش و کاهش اضطراب | MEDITATION FOR RELAX...
  10:28
  • 25

  • 2 سال پیش
  10:28
  مدیتیشن رها کردن احساسات منفی | RELEASE ALL NEGATIVE EMOTIONS...
  مدیتیشن رها کردن احساسات منفی | RELEASE ALL NEGATI...
  05:04
  • 35

  • 2 سال پیش
  05:04
  مدیتیشن برای مبتدی ها | MEDITATION FOR BEGINNERS...
  مدیتیشن برای مبتدی ها | MEDITATION FOR BEGINNERS
  06:27
  • 34

  • 2 سال پیش
  06:27
  مدیتیشن در هنگام رانندگی | MEDITATE WHILE DRIVING...
  مدیتیشن در هنگام رانندگی | MEDITATE WHILE DRIVING
  05:02
  • 48

  • 2 سال پیش
  05:02
  MORNING MEDITATION | مدیتیشن صبحگاهی برای افزایش انرژی و انگیزه...
  MORNING MEDITATION | مدیتیشن صبحگاهی برای افزایش ا...
  07:05
  • 45

  • 2 سال پیش
  07:05
  مدیتیشن آرامش و دوست داشتن | MEDITATION FOR RELAXATION...
  مدیتیشن آرامش و دوست داشتن | MEDITATION FOR RELAX...
  06:15
  • 27

  • 2 سال پیش
  06:15
  انواع فرکانس های مغز | مدیتیشن کدام یکی از این امواج را افزایش میدهد...
  انواع فرکانس های مغز | مدیتیشن کدام یکی از این امو...
  11:47
  • 23

  • 2 سال پیش
  11:47
  سه دقیقه مدیتیشن خودآگاهی و حضور در لحظه | آرامش و تمرکز...
  سه دقیقه مدیتیشن خودآگاهی و حضور در لحظه | آرامش و...
  03:34
  • 36

  • 2 سال پیش
  03:34
  مدیتیشن کاهش استرس و عصبانیت...
  مدیتیشن کاهش استرس و عصبانیت
  04:21
  • 45

  • 2 سال پیش
  04:21
  مدیتیشن آرامش و مثبت بودن به همراه جملات تاکیدی...
  مدیتیشن آرامش و مثبت بودن به همراه جملات تاکیدی
  05:11
  • 44

  • 2 سال پیش
  05:11
  مدیتیشن برای خواب راحت | ایجاد آرامش برای خواب عمیق | MEDITATION FOR SLEEP |...
  مدیتیشن برای خواب راحت | ایجاد آرامش برای خواب عمی...
  04:09
  • 66

  • 3 سال پیش
  04:09
  مدیتیشن عشق به خود (اول خودتان را دوست داشته باشید)...
  مدیتیشن عشق به خود (اول خودتان را دوست داشته باشید...
  09:34
  • 34

  • 3 سال پیش
  09:34
  مدیتیشن یورو 2020...
  مدیتیشن یورو 2020
  11:48
  • 33

  • 3 سال پیش
  11:48
  • 87

  • 3 سال پیش
  مدیتیشن آرامش...
  مدیتیشن آرامش
  08:18
  • 87

  • 3 سال پیش
  08:18
  مدیتیشن و ذهن آگاهی چیست...
  مدیتیشن و ذهن آگاهی چیست
  05:10
  • 40

  • 3 سال پیش
  05:10
  shenoto-ads
  shenoto-ads