حکمت دوست

حکمت دوست

AliHamidi
  107
  میانگین پخش
  1.4K
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده
  حکمت دوست

  حکمت دوست

  AliHamidi
  107
  میانگین پخش
  1.4K
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

   نظریه نسبیت انیشتین - نسبیت
   بحثی ساده و کلی درباره نظریه نسبیت حسین فروتن و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز
   بحثی ساده و کلی درباره نظریه نسبیت حسین فروتن و سر...
   15:40
   • 42

   • 2 سال پیش
   15:40
   نظریه نسبیت انیشتین - مقدمه نسبیت
   بحثی ساده و کلی درباره نظریه نسبیت حسین فروتن و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز
   بحثی ساده و کلی درباره نظریه نسبیت حسین فروتن و سر...
   13:58
   • 59

   • 2 سال پیش
   13:58
   سیری در ادبیات ایران - 5
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و ...
   16:01
   • 33

   • 2 سال پیش
   16:01
   سیری در ادبیات ایران - 4
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و ...
   11:01
   • 30

   • 2 سال پیش
   11:01
   سیری در ادبیات ایران - 3
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و ...
   13:01
   • 39

   • 2 سال پیش
   13:01
   سیری در ادبیات ایران - 2
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و ...
   14:04
   • 34

   • 2 سال پیش
   14:04
   سیری در ادبیات ایران - 1
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و ...
   11:03
   • 70

   • 2 سال پیش
   11:03
   سیری در ادبیات ایران
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز
   گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و ...
   13:25
   • 21

   • 2 سال پیش
   13:25
   حال خوب - ۵
   • 156

   • 2 سال پیش
   برگرفته از برنامه کتاب باز اجرا: سروش صحت کارشناس: مجتبی شکوری
   برگرفته از برنامه کتاب باز اجرا: سروش صحت کارشناس...
   22:56
   • 156

   • 2 سال پیش
   22:56
   حال خوب - ۴
   • 159

   • 2 سال پیش
   برگرفته از برنامه کتاب باز اجرا: سروش صحت کارشناس: مجتبی شکوری
   برگرفته از برنامه کتاب باز اجرا: سروش صحت کارشناس...
   15:17
   • 159

   • 2 سال پیش
   15:17
   shenoto-ads
   shenoto-ads