• 3 سال پیش

  • 92

  • 14:04

سیری در ادبیات ایران - 2

حکمت دوست
3
3
0

سیری در ادبیات ایران - 2

حکمت دوست
  • 14:04

  • 92

  • 3 سال پیش

توضیحات
گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز

با صدای
رشید کاکاوند
سروش صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads