ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی

شاهنامه فردوسی
86
میانگین پخش
256
تعداد پخش
12
دنبال کننده

ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی

شاهنامه فردوسی
86
میانگین پخش
256
تعداد پخش
12
دنبال کننده

سلسله نشستهای شاهنامه خوانی در باشگاه ادب پارسی در کلاب هاوس Shahnameh khan in clubhouse...
سلسله نشستهای شاهنامه خوانی در باشگاه ادب پارسی در...
01:43:52
  • 93

  • 1 سال پیش
01:43:52
نشست ۴۶ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس...
نشست ۴۶ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس
02:16:44
  • 75

  • 1 سال پیش
02:16:44
نشست ۴۵- ادامه کاموس کشانی ۳- امدن رستم...
نشست ۴۵- ادامه کاموس کشانی ۳- امدن رستم
01:11:55
  • 88

  • 1 سال پیش
01:11:55
shenoto-ads
shenoto-ads