ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی

شاهنامه فردوسی
43
میانگین پخش
129
تعداد پخش
9
دنبال کننده

ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی

شاهنامه فردوسی
43
میانگین پخش
129
تعداد پخش
9
دنبال کننده

سلسله نشستهای شاهنامه خوانی در باشگاه ادب پارسی در کلاب هاوس Shahnameh khan in clubhouse
سلسله نشستهای شاهنامه خوانی در باشگاه ادب پارسی در...
01:43:52
  • 40

  • 9 ماه پیش
01:43:52
نشست ۴۶ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس
نشست ۴۶ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس
02:16:44
  • 39

  • 9 ماه پیش
02:16:44
نشست ۴۵- ادامه کاموس کشانی ۳- امدن رستم
نشست ۴۵- ادامه کاموس کشانی ۳- امدن رستم
01:11:55
  • 50

  • 9 ماه پیش
01:11:55
shenoto-ads
shenoto-ads