• 1 سال پیش

  • 80

  • 02:16:44

نشست ۴۶ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس

ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی
0
0
0

نشست ۴۶ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس

ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی
  • 02:16:44

  • 80

  • 1 سال پیش

توضیحات
نشست ۴۶ کاموس کشانی ۴-رزم رستم و اشکبوس

با صدای
آقای دکتر سیروس ملکی
سیروس ملکی
سیروس ملکی
سیروس ملکی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads