• 1 سال پیش

  • 88

  • 01:11:55

نشست ۴۵ شاهنامه ادامه کاموس کشانی ۳- امدن رستم

ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی
2
2
4

نشست ۴۵ شاهنامه ادامه کاموس کشانی ۳- امدن رستم

ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی
  • 01:11:55

  • 88

  • 1 سال پیش

توضیحات
نشست ۴۵- ادامه کاموس کشانی ۳- امدن رستم

با صدای
دکتر سیروس ملکی
سیروس ملکی
سیروس ملکی
سیروس ملکی
سیروس ملکی
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads