• 1 سال پیش

  • 95

  • 01:43:52

نشست ۴۷ شاهنامه خوانی-کیخسرو ۱۴- ادامه کاموس کشانی ۵- اندرنبردرستم با کاموس

ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی
2
2
0

نشست ۴۷ شاهنامه خوانی-کیخسرو ۱۴- ادامه کاموس کشانی ۵- اندرنبردرستم با کاموس

ادب پارسی شاه پاد - شاهنامه‌ خوانی
  • 01:43:52

  • 95

  • 1 سال پیش

توضیحات
سلسله نشستهای شاهنامه خوانی در باشگاه ادب پارسی در کلاب هاوس Shahnameh khan in clubhouse

با صدای
سیروس ملکی
همراهان باشگاه ادب پارسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads