Persian Epoch Times

Persian Epoch Times
  35
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  24
  دنبال کننده

  Persian Epoch Times

  Persian Epoch Times
  35
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  24
  دنبال کننده

  ویولنسل چنان از ویولن و ویولن آلتو بزرگ‌‏تر است که نوازنده مجبور است برای اجرا آن را بر روی زمین، ما بین زانو‌‏های خود تکیه دهد، در حالیکه خود روی صندلی می‌‏نشیند. از این جهت در انتهای تحتانی ویولنسل،...
  ویولنسل چنان از ویولن و ویولن آلتو بزرگ‌‏تر است که...
  00:40
  • 70

  • 6 سال پیش
  00:40
  «ویولن آلتو» یا «ویولا»، از نظر ساختمانی و طرز گرفتن عینا شبیه به ویولن بوده و فقط حدود چند سانتیمتر از آن بزرگ‏‌تر است. علاوه بر اندازه، تفاوت دیگر این ساز با ویولن در کوک و وسعت آن است. ویولا در خ...
  «ویولن آلتو» یا «ویولا»، از نظر ساختمانی و طرز گرف...
  00:25
  • 52

  • 6 سال پیش
  00:25
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اینکه چگونه هیجان شادی را ایجاد کنیم بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ای...
  02:11
  • 37

  • 6 سال پیش
  02:11
  ساز زهی- آرشه‌‌‏ای، کوچک‌‌‏ترین ساز این دسته، که برای نواختن روی شانه چپ قرارمی‌‌‏گیرد و به کمک آرشه‌‌‏ که در دست راست نوازنده است نواخته می‌‌‏شود. بدنه ویولن از قطعات چوب ساخته می‌‌‏شود که به هم چسب...
  ساز زهی- آرشه‌‌‏ای، کوچک‌‌‏ترین ساز این دسته، که ب...
  00:21
  • 53

  • 6 سال پیش
  00:21
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عوارض دیر وقت شام خوردن بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عوارض دیر وق...
  01:16
  • 53

  • 6 سال پیش
  01:16
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره کمک های اولیه در زمان حملات آسم بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره کمک های اولی...
  02:18
  • 129

  • 6 سال پیش
  02:18
  نظر کارشناس سلامت و زیبایی اپک تایمز را در باره مشکل غبغب داشتن بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت و زیبایی اپک تایمز را در باره مش...
  01:24
  • 23

  • 6 سال پیش
  01:24
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره تفاوت میان غم و اندوه با افسردگی بشنوید....
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ت...
  03:11
  • 35

  • 6 سال پیش
  03:11
  توصیه‏‌های کارشناس سلامت اپک تایمز را در باره مقابله با آلودگی هوا بشنوید. ...
  توصیه‏‌های کارشناس سلامت اپک تایمز را در باره مقاب...
  02:13
  • 21

  • 6 سال پیش
  02:13
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اینکه چگونه به همسر خود وفادار بمانید بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ای...
  03:10
  • 30

  • 6 سال پیش
  03:10
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره مزایای بخور دادن به پوست بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره مزایای بخور ...
  00:57
  • 40

  • 6 سال پیش
  00:57
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اینکه چگونه در مقابل فرد عصبانی واکنش نشان دهیم بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ا...
  03:14
  • 30

  • 6 سال پیش
  03:14
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره سلامتی موی سر و بدن بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره سلامتی موی س...
  02:11
  • 29

  • 6 سال پیش
  02:11
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید آجیل شب یلدا بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید آجیل ش...
  01:46
  • 32

  • 6 سال پیش
  01:46
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عفونت ادراری و درمان آن در نوزادان و کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عفونت ادراری...
  01:42
  • 23

  • 6 سال پیش
  01:42
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عفونت ادراری و درمان آن در نوزادان و کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عفونت ادراری...
  02:22
  • 25

  • 6 سال پیش
  02:22
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی ...
  02:13
  • 29

  • 6 سال پیش
  02:13
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره رموز موفقیت در روز مصاحبه شغلی بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره رم...
  02:49
  • 37

  • 6 سال پیش
  02:49
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره سلامتی پوست بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره سلامتی پوست ...
  02:43
  • 52

  • 6 سال پیش
  02:43
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏های اولیه در سوختگی‌‏ها بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏ه...
  02:21
  • 15

  • 6 سال پیش
  02:21
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید مصرف آرتیشو (کنگر فرنگی) بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید مصرف آ...
  02:17
  • 27

  • 6 سال پیش
  02:17
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره زردی نوزادان بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره زردی ن...
  01:56
  • 21

  • 6 سال پیش
  01:56
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره زردی نوزادان بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره زردی ن...
  01:38
  • 13

  • 6 سال پیش
  01:38
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره تخم مرغ بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره تخم مر...
  02:20
  • 25

  • 6 سال پیش
  02:20
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره خودباوری بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره خو...
  02:57
  • 50

  • 6 سال پیش
  02:57
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی ...
  02:12
  • 16

  • 6 سال پیش
  02:12
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  02:06
  • 7

  • 6 سال پیش
  02:06
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  01:38
  • 14

  • 6 سال پیش
  01:38
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  02:01
  • 9

  • 6 سال پیش
  02:01
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  01:50
  • 13

  • 6 سال پیش
  01:50
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  01:42
  • 11

  • 6 سال پیش
  01:42
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اصول اساسی گفتگو برای حل اختلافات زناشویی بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اص...
  02:44
  • 42

  • 6 سال پیش
  02:44
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی ...
  02:38
  • 37

  • 6 سال پیش
  02:38
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره علائم نشان دهنده نیاز کبد به سم زدایی و روش‌های طبیعی برای سم زدایی بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره علائم ...
  01:50
  • 18

  • 6 سال پیش
  01:50
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره علائم نشان دهنده نیاز کبد به سم زدایی و روش‌های طبیعی برای سم زدایی بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره علائم ...
  01:24
  • 65

  • 6 سال پیش
  01:24
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره خشکی چشم و راه های جلوگیری از آن بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره خشکی چ...
  02:25
  • 157

  • 6 سال پیش
  02:25
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلونزا بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره راه‌ها...
  02:17
  • 36

  • 6 سال پیش
  02:17
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره ایجاد عادات سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره ایجاد ...
  02:26
  • 12

  • 6 سال پیش
  02:26
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره ایجاد عادات سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره ایجاد ...
  02:05
  • 49

  • 6 سال پیش
  02:05
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کینوا، خاویاری گیاهی بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کینوا،...
  01:50
  • 37

  • 6 سال پیش
  01:50
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره بازی‌های مفید و بازی‌های خطرناک برای کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ب...
  01:45
  • 8

  • 6 سال پیش
  01:45
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏های اولیه در سوختگی‌‏ها بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏ه...
  02:16
  • 22

  • 6 سال پیش
  02:16
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏های اولیه در سوختگی‌‏ها بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏ه...
  03:02
  • 8

  • 6 سال پیش
  03:02
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏های اولیه در سوختگی‌‏ها بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏ه...
  03:00
  • 11

  • 6 سال پیش
  03:00
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره بازی‌های مفید و بازی‌های خطرناک برای کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ب...
  01:44
  • 7

  • 6 سال پیش
  01:44
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره بازی‌های مفید و بازی‌های خطرناک برای کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ب...
  01:53
  • 18

  • 6 سال پیش
  01:53
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره نقش والدین در تقویت هوش اخلاقی کودکان بشنوید....
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره نق...
  02:12
  • 51

  • 6 سال پیش
  02:12
  • 26

  • 6 سال پیش
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را در باره فواید بِه بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را در باره فواید بِه ب...
  02:43
  • 26

  • 6 سال پیش
  02:43
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید برنج سیاه بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید برنج ...
  02:08
  • 36

  • 6 سال پیش
  02:08
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره شش عدد از سالم ترین مواد غذایی بشنوید. (قسمت دوم)...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره شش عدد از سا...
  02:26
  • 44

  • 6 سال پیش
  02:26
  shenoto-ads
  shenoto-ads