Persian Epoch Times

Persian Epoch Times
  35
  میانگین پخش
  2.1K
  تعداد پخش
  25
  دنبال کننده
  ویولنسل چنان از ویولن و ویولن آلتو بزرگ‌‏تر است که نوازنده مجبور است برای اجرا آن را بر روی زمین، ما بین زانو‌‏های خود تکیه دهد، در حالیکه خود روی صندلی می‌‏نشیند. از این جهت در انتهای تحتانی ویولنسل،...
  ویولنسل چنان از ویولن و ویولن آلتو بزرگ‌‏تر است که...
  00:40
  • 72

  • 6 سال پیش
  00:40
  «ویولن آلتو» یا «ویولا»، از نظر ساختمانی و طرز گرفتن عینا شبیه به ویولن بوده و فقط حدود چند سانتیمتر از آن بزرگ‏‌تر است. علاوه بر اندازه، تفاوت دیگر این ساز با ویولن در کوک و وسعت آن است. ویولا در خ...
  «ویولن آلتو» یا «ویولا»، از نظر ساختمانی و طرز گرف...
  00:25
  • 55

  • 6 سال پیش
  00:25
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اینکه چگونه هیجان شادی را ایجاد کنیم بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ای...
  02:11
  • 37

  • 6 سال پیش
  02:11
  ساز زهی- آرشه‌‌‏ای، کوچک‌‌‏ترین ساز این دسته، که برای نواختن روی شانه چپ قرارمی‌‌‏گیرد و به کمک آرشه‌‌‏ که در دست راست نوازنده است نواخته می‌‌‏شود. بدنه ویولن از قطعات چوب ساخته می‌‌‏شود که به هم چسب...
  ساز زهی- آرشه‌‌‏ای، کوچک‌‌‏ترین ساز این دسته، که ب...
  00:21
  • 54

  • 6 سال پیش
  00:21
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عوارض دیر وقت شام خوردن بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عوارض دیر وق...
  01:16
  • 53

  • 6 سال پیش
  01:16
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره کمک های اولیه در زمان حملات آسم بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره کمک های اولی...
  02:18
  • 129

  • 6 سال پیش
  02:18
  نظر کارشناس سلامت و زیبایی اپک تایمز را در باره مشکل غبغب داشتن بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت و زیبایی اپک تایمز را در باره مش...
  01:24
  • 23

  • 6 سال پیش
  01:24
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره تفاوت میان غم و اندوه با افسردگی بشنوید....
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ت...
  03:11
  • 36

  • 6 سال پیش
  03:11
  توصیه‏‌های کارشناس سلامت اپک تایمز را در باره مقابله با آلودگی هوا بشنوید. ...
  توصیه‏‌های کارشناس سلامت اپک تایمز را در باره مقاب...
  02:13
  • 21

  • 6 سال پیش
  02:13
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اینکه چگونه به همسر خود وفادار بمانید بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ای...
  03:10
  • 30

  • 6 سال پیش
  03:10
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره مزایای بخور دادن به پوست بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره مزایای بخور ...
  00:57
  • 40

  • 6 سال پیش
  00:57
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اینکه چگونه در مقابل فرد عصبانی واکنش نشان دهیم بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ا...
  03:14
  • 30

  • 6 سال پیش
  03:14
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره سلامتی موی سر و بدن بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره سلامتی موی س...
  02:11
  • 29

  • 6 سال پیش
  02:11
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید آجیل شب یلدا بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید آجیل ش...
  01:46
  • 32

  • 6 سال پیش
  01:46
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عفونت ادراری و درمان آن در نوزادان و کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عفونت ادراری...
  01:42
  • 23

  • 6 سال پیش
  01:42
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عفونت ادراری و درمان آن در نوزادان و کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره عفونت ادراری...
  02:22
  • 25

  • 6 سال پیش
  02:22
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی ...
  02:13
  • 29

  • 6 سال پیش
  02:13
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره رموز موفقیت در روز مصاحبه شغلی بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره رم...
  02:49
  • 37

  • 6 سال پیش
  02:49
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره سلامتی پوست بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره سلامتی پوست ...
  02:43
  • 52

  • 6 سال پیش
  02:43
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏های اولیه در سوختگی‌‏ها بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏ه...
  02:21
  • 15

  • 6 سال پیش
  02:21
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید مصرف آرتیشو (کنگر فرنگی) بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید مصرف آ...
  02:17
  • 27

  • 6 سال پیش
  02:17
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره زردی نوزادان بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره زردی ن...
  01:56
  • 21

  • 6 سال پیش
  01:56
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره زردی نوزادان بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره زردی ن...
  01:38
  • 13

  • 6 سال پیش
  01:38
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره تخم مرغ بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره تخم مر...
  02:20
  • 25

  • 6 سال پیش
  02:20
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره خودباوری بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره خو...
  02:57
  • 51

  • 6 سال پیش
  02:57
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی ...
  02:12
  • 16

  • 6 سال پیش
  02:12
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  02:06
  • 7

  • 6 سال پیش
  02:06
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  01:38
  • 14

  • 6 سال پیش
  01:38
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  02:01
  • 9

  • 6 سال پیش
  02:01
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  01:50
  • 13

  • 6 سال پیش
  01:50
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رف...
  01:42
  • 11

  • 6 سال پیش
  01:42
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اصول اساسی گفتگو برای حل اختلافات زناشویی بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اص...
  02:44
  • 43

  • 6 سال پیش
  02:44
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره داشتن خوابی ...
  02:38
  • 37

  • 6 سال پیش
  02:38
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره علائم نشان دهنده نیاز کبد به سم زدایی و روش‌های طبیعی برای سم زدایی بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره علائم ...
  01:50
  • 18

  • 6 سال پیش
  01:50
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره علائم نشان دهنده نیاز کبد به سم زدایی و روش‌های طبیعی برای سم زدایی بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره علائم ...
  01:24
  • 65

  • 6 سال پیش
  01:24
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره خشکی چشم و راه های جلوگیری از آن بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره خشکی چ...
  02:25
  • 157

  • 6 سال پیش
  02:25
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلونزا بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره راه‌ها...
  02:17
  • 36

  • 6 سال پیش
  02:17
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره ایجاد عادات سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره ایجاد ...
  02:26
  • 12

  • 6 سال پیش
  02:26
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره ایجاد عادات سالم بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره ایجاد ...
  02:05
  • 49

  • 6 سال پیش
  02:05
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کینوا، خاویاری گیاهی بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کینوا،...
  01:50
  • 37

  • 6 سال پیش
  01:50
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره بازی‌های مفید و بازی‌های خطرناک برای کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ب...
  01:45
  • 8

  • 6 سال پیش
  01:45
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏های اولیه در سوختگی‌‏ها بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏ه...
  02:16
  • 22

  • 6 سال پیش
  02:16
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏های اولیه در سوختگی‌‏ها بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏ه...
  03:02
  • 8

  • 6 سال پیش
  03:02
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏های اولیه در سوختگی‌‏ها بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز فارسی را درباره کمک‌‏ه...
  03:00
  • 11

  • 6 سال پیش
  03:00
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره بازی‌های مفید و بازی‌های خطرناک برای کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ب...
  01:44
  • 7

  • 6 سال پیش
  01:44
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره بازی‌های مفید و بازی‌های خطرناک برای کودکان بشنوید. ...
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره ب...
  01:53
  • 18

  • 6 سال پیش
  01:53
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره نقش والدین در تقویت هوش اخلاقی کودکان بشنوید....
  نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره نق...
  02:12
  • 51

  • 6 سال پیش
  02:12
  • 26

  • 6 سال پیش
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را در باره فواید بِه بشنوید. ...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را در باره فواید بِه ب...
  02:43
  • 26

  • 6 سال پیش
  02:43
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید برنج سیاه بشنوید....
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره فواید برنج ...
  02:08
  • 36

  • 6 سال پیش
  02:08
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره شش عدد از سالم ترین مواد غذایی بشنوید. (قسمت دوم)...
  نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره شش عدد از سا...
  02:26
  • 44

  • 6 سال پیش
  02:26
  shenoto-ads
  shenoto-ads