خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران

334
میانگین پخش
26.7K
تعداد پخش
325
دنبال کننده
خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران

334
میانگین پخش
26.7K
تعداد پخش
325
دنبال کننده

گیل‌گمش
 • 142

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت چهاردهم: لوح یازدهم؛ تاج خار و نیزه‌ی سرنوشت (بخش سوم) به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لار...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
23:19
 • 142

 • 1 سال پیش
23:19
گیل‌گمش
 • 100

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت سیزدهم: لوح یازدهم؛ خدایان (بخش دوم) به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: ...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:18
 • 100

 • 1 سال پیش
24:18
گیل‌گمش
 • 67

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت دوازدهم: لوح یازدهم؛ وقتی آسمان سقوط می‌کند (بخش اول) به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاري...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:22
 • 67

 • 1 سال پیش
24:22
گیل‌گمش
 • 63

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت یازدهم: لوح دهم؛ رقصنده بر دریای مرگ به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: م...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
21:01
 • 63

 • 1 سال پیش
21:01
گیل‌گمش
 • 65

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت دهم: لوح دهم؛ نگهبان درخت زندگی به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا ...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:31
 • 65

 • 1 سال پیش
24:31
گیل‌گمش
 • 80

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت نهم: لوح نهم؛ در تاریکی سوزان به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آك...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
25:21
 • 80

 • 1 سال پیش
25:21
گیل‌گمش
 • 61

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت هشتم: الواح هفتم و هشتم؛ مرثیه‌ای بر تن‌های تنها به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان ط...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:59
 • 61

 • 1 سال پیش
24:59
گیل‌گمش
 • 74

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت هفتم: رنج و سرمستی به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:31
 • 74

 • 1 سال پیش
24:31
گیل‌گمش
 • 84

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت ششم: کشتن ترس مقدس به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
22:50
 • 84

 • 1 سال پیش
22:50
گیل‌گمش
 • 87

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت پنجم: لوح چهارم؛ جنگل سدر مقدس به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا ...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:33
 • 87

 • 1 سال پیش
24:33
گیل‌گمش
 • 82

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت چهارم: لوح سوم؛ سایه‌ی ئیرکل‌له به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
21:49
 • 82

 • 1 سال پیش
21:49
گیل‌گمش
 • 100

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت سوم: لوح دوم؛ برادری به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
25:36
 • 100

 • 1 سال پیش
25:36
گیل‌گمش
 • 129

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران این قسمت: لوح دوم؛ برادری به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
25:36
 • 129

 • 1 سال پیش
25:36
گیل‌گمش
 • 207

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران این قسمت: لوح اول؛ انکیدو، زاده‌ی دشت (بخش اول) به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گ...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش م...
21:40
 • 207

 • 1 سال پیش
21:40
گیل‌گمش
 • 224

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران پیش درآمد به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
21:20
 • 224

 • 1 سال پیش
21:20
اساطير يونان
 • 216

 • 1 سال پیش
پروژه اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت آخر: انسان تنها به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
37:51
 • 216

 • 1 سال پیش
37:51
اساطير يونان
 • 105

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت نهم از فصل آخر: اودیسیوس_وقتی مردگان سخن می‌گویند به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آ...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
40:26
 • 105

 • 1 سال پیش
40:26
اساطير يونان
 • 101

 • 1 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت هشتم از فصل آخر: اودیسیوس در ایتاکا به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
33:35
 • 101

 • 1 سال پیش
33:35
اساطير يونان
 • 143

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت ششم از فصل آخر: اودیسیوس_ آواز سیرن ها و هیولای اسکولا به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مر...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
32:14
 • 143

 • 2 سال پیش
32:14
اساطير يونان
 • 152

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت ششم از فصل آخر: اودیسیوس_کرکه، جادوگر عاشق به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
39:06
 • 152

 • 2 سال پیش
39:06
اساطير يونان
 • 149

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت پنجم از فصل سوم: اُدیسیوس، هیچ کس نبود به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
34:41
 • 149

 • 2 سال پیش
34:41
اساطير يونان
 • 151

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت چهارم از فصل سوم: انجام اُرستس_ آغاز اُدیسیوس به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچك...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
32:56
 • 151

 • 2 سال پیش
32:56
اساطير يونان
 • 168

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت سوم از فصل سوم: هلن و خاندان مسینی (٣) به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
31:47
 • 168

 • 2 سال پیش
31:47
اساطیر یونان
 • 253

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت اول از فصل سوم: هلن و خاندان مسینی (٢) به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
41:17
 • 253

 • 2 سال پیش
41:17
اساطير يونان
 • 175

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت اول از فصل سوم با عنوان (هلن و خاندان مسینی ۱) به روايت سياوش پاكراه آهنگساز، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكي...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
36:41
 • 175

 • 2 سال پیش
36:41
اساطير يونان
 • 120

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل سوم: پيش در آمد به روايت سياوش پاكراه آهنگساز، میکس و مسترینگ: محسن صالحی طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
13:21
 • 120

 • 2 سال پیش
13:21
اساطير يونان
 • 195

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت آخر: سرنوشت، طوفان است به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
34:22
 • 195

 • 2 سال پیش
34:22
اساطیر یونان
 • 225

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت نوزدهم: انگار، تروايى نبود به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
43:30
 • 225

 • 2 سال پیش
43:30
اساطير يونان
 • 158

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت هجدهم: اسب‌های تروا شیهه می‌کشند به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
33:54
 • 158

 • 2 سال پیش
33:54
اساطير يونان
 • 189

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت هفدهم: اسب تروا به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
42:03
 • 189

 • 2 سال پیش
42:03
اساطير يونان
 • 225

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت شانزدهم: پالادیوم، بخت تروا به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
36:34
 • 225

 • 2 سال پیش
36:34
اساطير يونان
 • 202

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت پانزدهم: پاريس ويران به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
36:23
 • 202

 • 2 سال پیش
36:23
اساطیر یونان
 • 209

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت چهاردهم: مرد مطرود به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
47:20
 • 209

 • 2 سال پیش
47:20
اساطير يونان
 • 156

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت سيزدهم: سقوط عقاب به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
38:04
 • 156

 • 2 سال پیش
38:04
اساطير يونان
 • 139

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت دوازدهم: دريا نيز مى‌ميرد به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
37:54
 • 139

 • 2 سال پیش
37:54
اساطير يونان
 • 176

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت يازدهم: خون به پا مى‌شود به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
40:05
 • 176

 • 2 سال پیش
40:05
اساطیر یونان
 • 241

 • 2 سال پیش
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت دهم: رقصنده با مرگ به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خان...
40:07
 • 241

 • 2 سال پیش
40:07
اساطير يونان
 • 168

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت نهم: (با ياد محمدرضا شجريان) هكتور به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
43:26
 • 168

 • 2 سال پیش
43:26
اساطير يونان
 • 179

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت هشتم: آگاممنون، رويا و طاعون به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
38:06
 • 179

 • 2 سال پیش
38:06
اساطير يونان
 • 177

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت ششم: آشیل ، آواز مرگ به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
39:04
 • 177

 • 2 سال پیش
39:04
اساطير يونان
 • 227

 • 2 سال پیش
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت ششم: قربانگاه به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خان...
34:22
 • 227

 • 2 سال پیش
34:22
اساطير يونان
 • 227

 • 2 سال پیش
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت پنجم: اودیسیوس، مردی برای تمام فصول به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكو...
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خان...
39:31
 • 227

 • 2 سال پیش
39:31
اساطير يونان
 • 257

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت چهارم: هلن و خاندان مسینی به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
40:39
 • 257

 • 2 سال پیش
40:39
اساطير يونان
 • 210

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت سوم: نام ( نفرین تروا) به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
34:07
 • 210

 • 2 سال پیش
34:07
اساطير يونان
 • 166

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت دوم: از المپ تا پاريس به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
41:44
 • 166

 • 2 سال پیش
41:44
اساطير يونان
 • 260

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت اول: قهرمان استوک به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
48:36
 • 260

 • 2 سال پیش
48:36
اساطیر یونان
 • 244

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران این قسمت: پیش درآمد فصل دوم به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
48:25
 • 244

 • 2 سال پیش
48:25
اساطیر یونان
 • 274

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت سی و سوم: قسمت آخر فصل اول؛ قهرمانان هرگز نمی‌میرند به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
37:15
 • 274

 • 2 سال پیش
37:15
اساطیر یونان
 • 270

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت سی و دوم: آوای فلگرا به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
38:02
 • 270

 • 2 سال پیش
38:02
اساطیر یونان
 • 242

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت سی و یکم: آغازی برای پایان به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
39:24
 • 242

 • 2 سال پیش
39:24
shenoto-ads
shenoto-ads