خانه هنرمندان ایران

406
میانگین پخش
32.4K
تعداد پخش
389
دنبال کننده
 • 222

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت چهاردهم: لوح یازدهم؛ تاج خار و نیزه‌ی سرنوشت (بخش سوم) به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لار...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
23:19
 • 222

 • 2 سال پیش
23:19
 • 131

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت سیزدهم: لوح یازدهم؛ خدایان (بخش دوم) به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: ...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:18
 • 131

 • 2 سال پیش
24:18
 • 98

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت دوازدهم: لوح یازدهم؛ وقتی آسمان سقوط می‌کند (بخش اول) به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاري...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:22
 • 98

 • 2 سال پیش
24:22
 • 90

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت یازدهم: لوح دهم؛ رقصنده بر دریای مرگ به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: م...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
21:01
 • 90

 • 2 سال پیش
21:01
 • 97

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت دهم: لوح دهم؛ نگهبان درخت زندگی به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا ...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:31
 • 97

 • 2 سال پیش
24:31
 • 117

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت نهم: لوح نهم؛ در تاریکی سوزان به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آك...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
25:21
 • 117

 • 2 سال پیش
25:21
 • 99

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت هشتم: الواح هفتم و هشتم؛ مرثیه‌ای بر تن‌های تنها به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان ط...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:59
 • 99

 • 2 سال پیش
24:59
 • 107

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت هفتم: رنج و سرمستی به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:31
 • 107

 • 2 سال پیش
24:31
 • 125

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت ششم: کشتن ترس مقدس به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
22:50
 • 125

 • 2 سال پیش
22:50
 • 132

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت پنجم: لوح چهارم؛ جنگل سدر مقدس به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا ...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
24:33
 • 132

 • 2 سال پیش
24:33
 • 133

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران قسمت چهارم: لوح سوم؛ سایه‌ی ئیرکل‌له به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
21:49
 • 133

 • 2 سال پیش
21:49
 • 136

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران قسمت سوم: لوح دوم؛ برادری به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
25:36
 • 136

 • 2 سال پیش
25:36
 • 166

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ هنرمندان ایران این قسمت: لوح دوم؛ برادری به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
25:36
 • 166

 • 2 سال پیش
25:36
 • 267

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران این قسمت: لوح اول؛ انکیدو، زاده‌ی دشت (بخش اول) به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گ...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش م...
21:40
 • 267

 • 2 سال پیش
21:40
 • 288

 • 2 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش معاونت هنری خانه‌ی هنرمندان ایران پیش درآمد به روايت: سياوش پاكراه طراح صدا و انتخاب موسیقی: پيام لاريان طراح گرافیک: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از خانه هنرمندان ايران به کوشش مع...
21:20
 • 288

 • 2 سال پیش
21:20
 • 272

 • 3 سال پیش
پروژه اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت آخر: انسان تنها به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
37:51
 • 272

 • 3 سال پیش
37:51
 • 154

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت نهم از فصل آخر: اودیسیوس_وقتی مردگان سخن می‌گویند به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آ...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
40:26
 • 154

 • 3 سال پیش
40:26
 • 148

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت هشتم از فصل آخر: اودیسیوس در ایتاکا به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
33:35
 • 148

 • 3 سال پیش
33:35
 • 183

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت ششم از فصل آخر: اودیسیوس_ آواز سیرن ها و هیولای اسکولا به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مر...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
32:14
 • 183

 • 3 سال پیش
32:14
 • 184

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت ششم از فصل آخر: اودیسیوس_کرکه، جادوگر عاشق به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
39:06
 • 184

 • 3 سال پیش
39:06
 • 178

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت پنجم از فصل سوم: اُدیسیوس، هیچ کس نبود به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
34:41
 • 178

 • 3 سال پیش
34:41
 • 225

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت چهارم از فصل سوم: انجام اُرستس_ آغاز اُدیسیوس به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچك...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
32:56
 • 225

 • 3 سال پیش
32:56
 • 196

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت سوم از فصل سوم: هلن و خاندان مسینی (٣) به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
31:47
 • 196

 • 3 سال پیش
31:47
 • 291

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت اول از فصل سوم: هلن و خاندان مسینی (٢) به روايت سياوش پاكراه طراحى صدا، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
41:17
 • 291

 • 3 سال پیش
41:17
 • 221

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت اول از فصل سوم با عنوان (هلن و خاندان مسینی ۱) به روايت سياوش پاكراه آهنگساز، میکس و مسترینگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكي...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
36:41
 • 221

 • 3 سال پیش
36:41
 • 168

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل سوم: پيش در آمد به روايت سياوش پاكراه آهنگساز، میکس و مسترینگ: محسن صالحی طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
13:21
 • 168

 • 3 سال پیش
13:21
 • 230

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت آخر: سرنوشت، طوفان است به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
34:22
 • 230

 • 3 سال پیش
34:22
 • 249

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت نوزدهم: انگار، تروايى نبود به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
43:30
 • 249

 • 3 سال پیش
43:30
 • 192

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت هجدهم: اسب‌های تروا شیهه می‌کشند به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
33:54
 • 192

 • 3 سال پیش
33:54
 • 227

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت هفدهم: اسب تروا به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
42:03
 • 227

 • 3 سال پیش
42:03
 • 252

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت شانزدهم: پالادیوم، بخت تروا به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
36:34
 • 252

 • 3 سال پیش
36:34
 • 220

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت پانزدهم: پاريس ويران به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
36:23
 • 220

 • 3 سال پیش
36:23
 • 245

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت چهاردهم: مرد مطرود به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
47:20
 • 245

 • 3 سال پیش
47:20
 • 183

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت سيزدهم: سقوط عقاب به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
38:04
 • 183

 • 3 سال پیش
38:04
 • 205

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت دوازدهم: دريا نيز مى‌ميرد به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
37:54
 • 205

 • 3 سال پیش
37:54
 • 232

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت يازدهم: خون به پا مى‌شود به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
40:05
 • 232

 • 3 سال پیش
40:05
 • 276

 • 3 سال پیش
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت دهم: رقصنده با مرگ به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خان...
40:07
 • 276

 • 3 سال پیش
40:07
 • 191

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت نهم: (با ياد محمدرضا شجريان) هكتور به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
43:26
 • 191

 • 3 سال پیش
43:26
 • 207

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت هشتم: آگاممنون، رويا و طاعون به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
38:06
 • 207

 • 3 سال پیش
38:06
 • 213

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت ششم: آشیل ، آواز مرگ به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
39:04
 • 213

 • 3 سال پیش
39:04
 • 272

 • 3 سال پیش
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت ششم: قربانگاه به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خان...
34:22
 • 272

 • 3 سال پیش
34:22
 • 265

 • 3 سال پیش
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت پنجم: اودیسیوس، مردی برای تمام فصول به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكو...
اساطير يونان پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خان...
39:31
 • 265

 • 3 سال پیش
39:31
 • 306

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت چهارم: هلن و خاندان مسینی به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
40:39
 • 306

 • 3 سال پیش
40:39
 • 267

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت سوم: نام ( نفرین تروا) به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
34:07
 • 267

 • 3 سال پیش
34:07
 • 219

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت دوم: از المپ تا پاريس به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
41:44
 • 219

 • 3 سال پیش
41:44
 • 321

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران فصل دوم- قسمت اول: قهرمان استوک به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
48:36
 • 321

 • 3 سال پیش
48:36
 • 319

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران این قسمت: پیش درآمد فصل دوم به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
48:25
 • 319

 • 3 سال پیش
48:25
 • 346

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت سی و سوم: قسمت آخر فصل اول؛ قهرمانان هرگز نمی‌میرند به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
37:15
 • 346

 • 3 سال پیش
37:15
 • 338

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت سی و دوم: آوای فلگرا به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
38:02
 • 338

 • 3 سال پیش
38:02
 • 344

 • 3 سال پیش
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان ايران قسمت سی و یکم: آغازی برای پایان به روايت سياوش پاكراه ميكس و مسترينگ: پيام لاريان طراح لوگوتايپ و كاور: مرتضا آكوچكيان...
پروژه‌اى شنيدارى از معاونت هنرى خانه هنرمندان اير...
39:24
 • 344

 • 3 سال پیش
39:24
shenoto-ads
shenoto-ads