هوماک

hadi.daryaeitabar
55
میانگین پخش
1.4K
تعداد پخش
5
دنبال کننده

هوماک

hadi.daryaeitabar
55
میانگین پخش
1.4K
تعداد پخش
5
دنبال کننده

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی حرکت می کنیم.

.

کسب لذت هم از تنهایی و هم از روابط با دیگران

.

.

تجربه اوج( میهایی چیکسنت میهایی)/ غرقگی flow

.

...

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی حرکت...

46:42
 • 44

 • 1 هفته پیش
46:42

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی حرکت می کنیم.

.

کسب لذت از کار و فعالیتهای روزمره

ما در این...

37:39
 • 48

 • 3 هفته پیش
37:39

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی حرکت می کنیم.

.

بررسی راههای رسیدن به اوج بوسیله فعا...

ما در این...

41:17
 • 40

 • 1 ماه پیش
41:17

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

ما در این...

45:26
 • 66

 • 1 ماه پیش
45:26

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی حرکت می کنیم.

.

ما در این...

38:00
 • 31

 • 2 ماه پیش
38:00

ا در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

.

اپیزود دوم فصل دوم هوماک با بررسی کتاب تجربه اوج(flow) اثر میهالی چیکسنت میهالی.توی این...

ا در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام ب...

47:23
 • 60

 • 2 ماه پیش
47:23

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

.

شروع فصل دوم هوماک با برر...

ما در این...

46:10
 • 38

 • 2 ماه پیش
46:10

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

رسیدیم به آخرین اپیزود از فصل یک....

ما در این...

30:00
 • 59

 • 3 ماه پیش
30:00

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

.

این فصل تقریبا جمع بندی م...

ما در این...

15%
36:50
 • 74

 • 3 ماه پیش
15%
36:50

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.


تو این اپیزود از طریق ...

ما در این...

27:30
 • 52

 • 3 ماه پیش
27:30

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

توی فصل نه میریم سراغ مبحث الوهیت...

ما در این...

93%
32:27
 • 54

 • 3 ماه پیش
93%
32:27

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

تو این اپیزود با همراهی روانشناسی...

ما در این...

26:43
 • 29

 • 3 ماه پیش
26:43

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

انسان خوب چگونه انسانیه؟ چه کارها...

ما در این...

25:30
 • 41

 • 3 ماه پیش
25:30

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

در ادامه فصل 7 دنبال این جواب می ...

ما در این...

23:00
 • 26

 • 3 ماه پیش
23:00

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

این اپیزود و اپیزود بعدی پادکست ه...

ما در این...

29:20
 • 56

 • 3 ماه پیش
29:20

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

ما در این...

53%
30:47
 • 32

 • 3 ماه پیش
53%
30:47

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

ما در این...

30:00
 • 28

 • 3 ماه پیش
30:00

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

ما در این...

29:10
 • 27

 • 3 ماه پیش
29:10

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

.

در پارت اول فصل 5 کتاب فر...

ما در این...

36:05
 • 40

 • 3 ماه پیش
36:05

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

ما در این...

38:38
 • 39

 • 3 ماه پیش
38:38

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

این فصل کتاب فرضیه خوشبختی اختصاص...

ما در این...

32:55
 • 80

 • 3 ماه پیش
32:55

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

در این اپیزود به فصل دوم کتاب فرضیه خوشبختی می پردازیم و با نحوه کار روانشناسی بیشتر آشنا میشیم و می بینیم چرا بعضی وقتها ...

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام ...

38:17
 • 82

 • 3 ماه پیش
38:17

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام بر می داریم.

.

در این اپیزود با ساختار ذهنمون با یکسری تصویر سازی بیشتر آشنا میشیم و طی 4 روش ذهن رو آنالیز می کنیم

 • ذهن در براب...

ما در این پادکست در جستجوی سعادت و خوشبختی گام ...

44:12
 • 182

 • 3 ماه پیش
44:12

ما در این پادکست درجستجوی سعادت و خوشبختی گام برمی داریم.

.

این اپیزود اختصاص داره به بررسی مقدمه کتاب فرضیه خوشبختی و آشنایی مختصر با جناب جاناتان هایت و با کلیت کتاب و مطالبی رو که قر...

ما در این پادکست درجستجوی سعادت و خوشبختی گام ب...

17:44
 • 81

 • 3 ماه پیش
17:44

توی این اپیزود مشخص می کنیم قراره در این پادکست چه اتفاقی رخ بده و مسیر حرکتی و قوانین پایه رو باهم ست می کنیم.

.

آدرس صفحه اینستاگرام هوماک

...

توی این اپیزود مشخص می کنیم قراره در این پادکست...

12:23
 • 57

 • 3 ماه پیش
12:23
shenoto-ads
shenoto-ads