انگلیسی عمومی

مهرداد سالاری
244
میانگین پخش
975
تعداد پخش
5
دنبال کننده

انگلیسی عمومی

مهرداد سالاری
244
میانگین پخش
975
تعداد پخش
5
دنبال کننده

ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شنیدن اهنگ های او برای زبان آموزان بسیار موثر است. https://bidtip.ir
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شن...
04:55
  • 189

  • 2 سال پیش
04:55
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شنیدن اهنگ های او برای زبان آموزان بسیار موثر است. https://bidtip.ir
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شن...
03:40
  • 195

  • 2 سال پیش
03:40
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شنیدن اهنگ های او برای زبان آموزان بسیار موثر است. https://bidtip.ir
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شن...
03:47
  • 240

  • 2 سال پیش
03:47
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شنیدن اهنگ های او برای زبان آموزان بسیار موثر است. https://bidtip.ir
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شن...
03:16
  • 351

  • 2 سال پیش
03:16
shenoto-ads
shenoto-ads