• 3 سال پیش

  • 212

  • 04:55

موسیقی انگلیسی - Adele _ Hello (bidtip.ir)

انگلیسی عمومی
6
6
0

موسیقی انگلیسی - Adele _ Hello (bidtip.ir)

انگلیسی عمومی
  • 04:55

  • 212

  • 3 سال پیش

توضیحات
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شنیدن اهنگ های او برای زبان آموزان بسیار موثر است. https://bidtip.ir

shenoto-ads
shenoto-ads