• 3 سال پیش

  • 374

  • 03:16

موسیقی انگلیسی - Adele - Million Years Ago (bidtip.ir)

انگلیسی عمومی
15
15
0

موسیقی انگلیسی - Adele - Million Years Ago (bidtip.ir)

انگلیسی عمومی
  • 03:16

  • 374

  • 3 سال پیش

توضیحات
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شنیدن اهنگ های او برای زبان آموزان بسیار موثر است. https://bidtip.ir

shenoto-ads
shenoto-ads