• 3 سال پیش

  • 280

  • 03:47

موسیقی انگلیسی - (bidtip.ir)Adele - Million Years Ago

انگلیسی عمومی
3
3
0

موسیقی انگلیسی - (bidtip.ir)Adele - Million Years Ago

انگلیسی عمومی
  • 03:47

  • 280

  • 3 سال پیش

توضیحات
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شنیدن اهنگ های او برای زبان آموزان بسیار موثر است. https://bidtip.ir

shenoto-ads
shenoto-ads