• 2 سال پیش

  • 240

  • 03:47

موسیقی انگلیسی - (bidtip.ir)Adele - Million Years Ago

انگلیسی عمومی
5
5
0

موسیقی انگلیسی - (bidtip.ir)Adele - Million Years Ago

انگلیسی عمومی
  • 03:47

  • 240

  • 2 سال پیش

توضیحات
ادل یکی از بهترین خوانندگان انگلیسی زبان است که شنیدن اهنگ های او برای زبان آموزان بسیار موثر است. https://bidtip.ir

shenoto-ads
shenoto-ads