قصه‌های شاهنامه

[]
  38
  میانگین پخش
  563
  تعداد پخش
  21
  دنبال کننده

  قصه‌های شاهنامه

  []
  38
  میانگین پخش
  563
  تعداد پخش
  21
  دنبال کننده

  ۱۳ - رسیدن فریدون به بیت‌المقدس...
  ۱۳ - رسیدن فریدون به بیت‌المقدس
  11:54
  • 40

  • 1 سال پیش
  11:54
  ۱۲ - رفتن فریدون به جنگ ضحاک...
  ۱۲ - رفتن فریدون به جنگ ضحاک
  11:19
  • 31

  • 1 سال پیش
  11:19
  ۱۱ - پیوستن کاوه به فریدون...
  ۱۱ - پیوستن کاوه به فریدون
  17:30
  • 21

  • 1 سال پیش
  17:30
  ۱۰ - گفتگوی کاوه با ضحاک...
  ۱۰ - گفتگوی کاوه با ضحاک
  17:45
  • 29

  • 1 سال پیش
  17:45
  ۹ - تولد فریدون...
  ۹ - تولد فریدون
  24:48
  • 31

  • 1 سال پیش
  24:48
  ۸ - خواب دیدن ضحاک...
  ۸ - خواب دیدن ضحاک
  28:40
  • 16

  • 1 سال پیش
  28:40
  ۷ - پادشاهی ضحاک بر ایران...
  ۷ - پادشاهی ضحاک بر ایران
  21:51
  • 18

  • 1 سال پیش
  21:51
  ۶ - ادامه‌ی پادشاهی ضحاک...
  ۶ - ادامه‌ی پادشاهی ضحاک
  28:53
  • 18

  • 1 سال پیش
  28:53
  ۵ - آغاز پادشاهی ضحاک...
  ۵ - آغاز پادشاهی ضحاک
  24:25
  • 25

  • 1 سال پیش
  24:25
  ۴ - پادشاهی جمشید...
  ۴ - پادشاهی جمشید
  33:45
  • 37

  • 1 سال پیش
  33:45
  ۳ - پادشاهی طهمورت...
  ۳ - پادشاهی طهمورت
  18:27
  • 30

  • 1 سال پیش
  18:27
  ۲ - پادشاهی هوشنگ...
  ۲ - پادشاهی هوشنگ
  15:28
  • 36

  • 1 سال پیش
  15:28
  ۱ - پادشاهی گیومرت...
  ۱ - پادشاهی گیومرت
  28:49
  • 84

  • 1 سال پیش
  28:49
  دیباچه - بخش دوم...
  دیباچه - بخش دوم
  43:06
  • 43

  • 1 سال پیش
  43:06
  دیباچه - بخش نخست...
  دیباچه - بخش نخست
  49:44
  • 104

  • 1 سال پیش
  49:44
  shenoto-ads
  shenoto-ads