طنزپردازی | tanzpardazi

tanzpardazi | طنزپردازی
  112
  میانگین پخش
  11.2K
  تعداد پخش
  280
  دنبال کننده

  طنزپردازی | tanzpardazi

  tanzpardazi | طنزپردازی
  112
  میانگین پخش
  11.2K
  تعداد پخش
  280
  دنبال کننده

  99- جاده قدیم دوم: پادشاهی ماد...
  99- جاده قدیم دوم: پادشاهی ماد
  39:31
  • 0

  • 20 ساعت پیش
  39:31
  98- دهشاخ کمدین های زن...
  98- دهشاخ کمدین های زن
  51:38
  • 8

  • 6 روز پیش
  51:38
  97- جاده قدیم اول(تمدن عیلام)...
  97- جاده قدیم اول(تمدن عیلام)
  30:56
  • 20

  • 4 هفته پیش
  30:56
  96- نون و پنیر و قصه (حمزه خوشبخت)...
  96- نون و پنیر و قصه (حمزه خوشبخت)
  53:56
  • 24

  • 1 ماه پیش
  53:56
  95- سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست!...
  95- سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست!
  48:09
  • 49

  • 1 ماه پیش
  48:09
  • 29

  • 2 ماه پیش
  94- زیستن در چت...
  94- زیستن در چت
  46:09
  • 29

  • 2 ماه پیش
  46:09
  93-دهشاخ شهرام شبپره...
  93-دهشاخ شهرام شبپره
  52:18
  • 56

  • 2 ماه پیش
  52:18
  92- قصه ی شهر قصه...
  92- قصه ی شهر قصه
  48:06
  • 62

  • 3 ماه پیش
  48:06
  91- من می توانم بخندانم...
  91- من می توانم بخندانم
  40:27
  • 50

  • 3 ماه پیش
  40:27
  90- چون به خلوت می روند...
  90- چون به خلوت می روند
  42:53
  • 59

  • 3 ماه پیش
  42:53
  89- جشن طنزپردازی در سوپردولوکس...
  89- جشن طنزپردازی در سوپردولوکس
  46:13
  • 58

  • 4 ماه پیش
  46:13
  88- نه همین لباسِ زیباست...
  88- نه همین لباسِ زیباست
  49:25
  • 72

  • 5 ماه پیش
  49:25
  87- با همه چیز،شوخی ( لویی سی.کی)...
  87- با همه چیز،شوخی ( لویی سی.کی)
  49:17
  • 51

  • 5 ماه پیش
  49:17
  86- حافظ بد است حال پریشان تو کمی...
  86- حافظ بد است حال پریشان تو کمی
  48:28
  • 58

  • 5 ماه پیش
  48:28
  85-هرجا بشکنم یار گله داره! (توفیق)...
  85-هرجا بشکنم یار گله داره! (توفیق)
  57:06
  • 56

  • 6 ماه پیش
  57:06
  84-شیخنا و ملانا ( ابوالفضل زرویی نصرآباد)...
  84-شیخنا و ملانا ( ابوالفضل زرویی نصرآباد)
  50:33
  • 68

  • 7 ماه پیش
  50:33
  83- مده ای رفیق پندم...
  83- مده ای رفیق پندم
  52:49
  • 66

  • 7 ماه پیش
  52:49
  82- قزوین: بالام نَمدانی تان......
  82- قزوین: بالام نَمدانی تان...
  44:12
  • 59

  • 8 ماه پیش
  44:12
  81- قهرمانت را ملاقات نکن(الن دجنرس)...
  81- قهرمانت را ملاقات نکن(الن دجنرس)
  01:00:37
  • 461

  • 8 ماه پیش
  01:00:37
  80- چشم، هرچی شما بگین...
  80- چشم، هرچی شما بگین
  54:01
  • 269

  • 9 ماه پیش
  54:01
  79-اصفهان: الای سه قلی بودی...
  79-اصفهان: الای سه قلی بودی
  01:15:54
  • 322

  • 9 ماه پیش
  01:15:54
  78- خندیدن در تاریکی (محسن امیریوسفی)...
  78- خندیدن در تاریکی (محسن امیریوسفی)
  55:30
  • 238

  • 10 ماه پیش
  55:30
  77- کرمان: کُت طنزهای هانِمید...
  77- کرمان: کُت طنزهای هانِمید
  01:20:05
  • 318

  • 10 ماه پیش
  01:20:05
  76- وای که یک بوسه و اینقدر ناز؟!...
  76- وای که یک بوسه و اینقدر ناز؟!
  01:05:48
  • 332

  • 11 ماه پیش
  01:05:48
  75-قهرمانی که از قضا زن بود...
  75-قهرمانی که از قضا زن بود
  50:20
  • 249

  • 11 ماه پیش
  50:20
  74- رشت: شهر باران های ناخوشی بیگیفت...
  74- رشت: شهر باران های ناخوشی بیگیفت
  01:30:06
  • 441

  • 11 ماه پیش
  01:30:06
  73- در عاقبت رفیق بازی (قسمت دوم)...
  73- در عاقبت رفیق بازی (قسمت دوم)
  01:04:31
  • 44

  • 1 سال پیش
  01:04:31
  72- رفقای بدتر از دشمن (قسمت اول)...
  72- رفقای بدتر از دشمن (قسمت اول)
  01:04:57
  • 262

  • 1 سال پیش
  01:04:57
  71- سعدی آن نیست که عاشق نشود فصل بهار...
  71- سعدی آن نیست که عاشق نشود فصل بهار
  47:55
  • 347

  • 1 سال پیش
  47:55
  69- دنیا دیگ است و من ملاقه...
  69- دنیا دیگ است و من ملاقه
  40:53
  • 217

  • 1 سال پیش
  40:53
  68- ماجرای واقعا عجیب ننه سرما...
  68- ماجرای واقعا عجیب ننه سرما
  47:42
  • 216

  • 1 سال پیش
  47:42
  67-مردی که زیاد می دانست (دهخدا)...
  67-مردی که زیاد می دانست (دهخدا)
  50:01
  • 210

  • 1 سال پیش
  50:01
  66-جشن طنزپردازی با ترکه ی گز...
  66-جشن طنزپردازی با ترکه ی گز
  45:58
  • 165

  • 1 سال پیش
  45:58
  65-فحش از دهن تو طیبات است...
  65-فحش از دهن تو طیبات است
  44:11
  • 184

  • 1 سال پیش
  44:11
  64- زن بودن در دنیای مردان (2)...
  64- زن بودن در دنیای مردان (2)
  51:33
  • 150

  • 1 سال پیش
  51:33
  70- با هجو دندان بشکنم...
  70- با هجو دندان بشکنم
  45:51
  • 43

  • 1 سال پیش
  45:51
  63-زن بودن در دنیای مردان(1)...
  63-زن بودن در دنیای مردان(1)
  46:37
  • 209

  • 1 سال پیش
  46:37
  62- با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام...
  62- با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام
  38:26
  • 119

  • 1 سال پیش
  38:26
  61- به افراد بالای 38 سال اعتماد نکن...
  61- به افراد بالای 38 سال اعتماد نکن
  26:07
  • 105

  • 1 سال پیش
  26:07
  57-یک عاشقانه ی خوشمزه...
  57-یک عاشقانه ی خوشمزه
  51:45
  • 113

  • 1 سال پیش
  51:45
  58-خدا غذا را آفرید و شیطان آشپز را...
  58-خدا غذا را آفرید و شیطان آشپز را
  56:49
  • 138

  • 1 سال پیش
  56:49
  59- خنداندن با اعمال شاقه (باستر کیتون)...
  59- خنداندن با اعمال شاقه (باستر کیتون)
  59:09
  • 113

  • 1 سال پیش
  59:09
  60-ایمان به نمی دانم ها ( حسین پناهی)...
  60-ایمان به نمی دانم ها ( حسین پناهی)
  44:52
  • 97

  • 1 سال پیش
  44:52
  56- درطهران چه کسی رئیس است؟...
  56- درطهران چه کسی رئیس است؟
  58:26
  • 135

  • 1 سال پیش
  58:26
  • 48

  • 1 سال پیش
  ........
  .....
  07:45:00
  • 48

  • 1 سال پیش
  07:45:00
  55-شکرپاره اصفهان ( رضا ارحام صدر)...
  55-شکرپاره اصفهان ( رضا ارحام صدر)
  01:13:11
  • 93

  • 1 سال پیش
  01:13:11
  54- از خیابان چه خبر؟...
  54- از خیابان چه خبر؟
  45:49
  • 98

  • 2 سال پیش
  45:49
  53-بنویس هم ولایتی هایت هم بیایند...
  53-بنویس هم ولایتی هایت هم بیایند
  44:22
  • 66

  • 2 سال پیش
  44:22
  52- آموزش شوخ طبعی( کاملا غیر تضمینی)...
  52- آموزش شوخ طبعی( کاملا غیر تضمینی)
  52:28
  • 140

  • 2 سال پیش
  52:28
  51- خیام و می مطرب و این کنج خراب...
  51- خیام و می مطرب و این کنج خراب
  01:07:19
  • 115

  • 2 سال پیش
  01:07:19
  shenoto-ads
  shenoto-ads