راوکست | Ravcast

ایمان نژاداحد
  141
  میانگین پخش
  11.6K
  تعداد پخش
  452
  دنبال کننده

  راوکست | Ravcast

  ایمان نژاداحد
  141
  میانگین پخش
  11.6K
  تعداد پخش
  452
  دنبال کننده

  • 46

  • 4 هفته پیش
  ماراتن فضایی...
  ماراتن فضایی
  01:14:02
  • 46

  • 4 هفته پیش
  01:14:02
  • 60

  • 1 ماه پیش
  اطلاعیه مهم...
  اطلاعیه مهم
  49:00
  • 60

  • 1 ماه پیش
  49:00
  دیکتاتور خودشیفته...
  دیکتاتور خودشیفته
  52:13
  • 127

  • 2 ماه پیش
  52:13
  تهران، آشیانه دسیسه ها...
  تهران، آشیانه دسیسه ها
  01:05:44
  • 84

  • 3 ماه پیش
  01:05:44
  اشرف مروان، بزرگترین جاسوس عرب...
  اشرف مروان، بزرگترین جاسوس عرب
  01:14:05
  • 95

  • 4 ماه پیش
  01:14:05
  یعقوب لیث صفاری ( قسمت پایانی )...
  یعقوب لیث صفاری ( قسمت پایانی )
  01:09:13
  • 81

  • 5 ماه پیش
  01:09:13
  یعقوب لیث صفاری ( قسمت اول )...
  یعقوب لیث صفاری ( قسمت اول )
  01:01:02
  • 94

  • 5 ماه پیش
  01:01:02
  • 355

  • 6 ماه پیش
  داستان گولاگ...
  داستان گولاگ
  01:07:57
  • 355

  • 6 ماه پیش
  01:07:57
  داستان شوروی، وحدت کمونیسم و نازیسم...
  داستان شوروی، وحدت کمونیسم و نازیسم
  52:44
  • 244

  • 7 ماه پیش
  52:44
  • 399

  • 8 ماه پیش
  فراماسونری...
  فراماسونری
  51:44
  • 399

  • 8 ماه پیش
  51:44
  اوپنهایمر، پدر بمب اتم...
  اوپنهایمر، پدر بمب اتم
  56:44
  • 324

  • 8 ماه پیش
  56:44
  • 273

  • 9 ماه پیش
  جنگ کثیف...
  جنگ کثیف
  01:10:11
  • 273

  • 9 ماه پیش
  01:10:11
  حسن صباح و حشاشین، قسمت دوم...
  حسن صباح و حشاشین، قسمت دوم
  56:10
  • 281

  • 9 ماه پیش
  56:10
  حسن صباح و حشاشین...
  حسن صباح و حشاشین
  01:05:32
  • 511

  • 10 ماه پیش
  01:05:32
  • 326

  • 10 ماه پیش
  کلئوپاترا...
  کلئوپاترا
  01:14:24
  • 326

  • 10 ماه پیش
  01:14:24
  • 270

  • 11 ماه پیش
  وحشت در توکیو...
  وحشت در توکیو
  54:37
  • 270

  • 11 ماه پیش
  54:37
  • 496

  • 1 سال پیش
  وایکینگ ها...
  وایکینگ ها
  57:13
  • 496

  • 1 سال پیش
  57:13
  آنگ سان سوچی، سقوط یک چهره...
  آنگ سان سوچی، سقوط یک چهره
  50:59
  • 213

  • 1 سال پیش
  50:59
  از کوپرنیک تا گالیله، چالش علم و کلیسا...
  از کوپرنیک تا گالیله، چالش علم و کلیسا
  54:13
  • 223

  • 1 سال پیش
  54:13
  هنری فورد، نابغه پرحاشیه...
  هنری فورد، نابغه پرحاشیه
  51:25
  • 220

  • 1 سال پیش
  51:25
  جیم جونز و فاجعه جونزتاون...
  جیم جونز و فاجعه جونزتاون
  01:07:31
  • 242

  • 1 سال پیش
  01:07:31
  رکود بزرگ آمریکا...
  رکود بزرگ آمریکا
  01:00:10
  • 155

  • 1 سال پیش
  01:00:10
  • 207

  • 1 سال پیش
  پس از هیتلر...
  پس از هیتلر
  01:03:27
  • 207

  • 1 سال پیش
  01:03:27
  • 118

  • 1 سال پیش
  هوپاتیا...
  هوپاتیا
  52:06
  • 118

  • 1 سال پیش
  52:06
  • 140

  • 1 سال پیش
  یازده سپتامبر...
  یازده سپتامبر
  56:00
  • 140

  • 1 سال پیش
  56:00
  ماژلان و سفر به دنیای ناشناخته ها...
  ماژلان و سفر به دنیای ناشناخته ها
  01:46:53
  • 193

  • 1 سال پیش
  01:46:53
  وحشت در سنترال پارک، قسمت دوم...
  وحشت در سنترال پارک، قسمت دوم
  55:39
  • 118

  • 1 سال پیش
  55:39
  وحشت در سنترال پارک، قسمت اول...
  وحشت در سنترال پارک، قسمت اول
  54:39
  • 130

  • 1 سال پیش
  54:39
  • 110

  • 1 سال پیش
  محموله سیاه...
  محموله سیاه
  01:03:32
  • 110

  • 1 سال پیش
  01:03:32
  • 142

  • 1 سال پیش
  برزخ مدوسا...
  برزخ مدوسا
  52:46
  • 142

  • 1 سال پیش
  52:46
  • 122

  • 1 سال پیش
  کشتار کاتین...
  کشتار کاتین
  45:35
  • 122

  • 1 سال پیش
  45:35
  • 111

  • 2 سال پیش
  ژاندارک...
  ژاندارک
  01:13:14
  • 111

  • 2 سال پیش
  01:13:14
  داستان مک دونالد...
  داستان مک دونالد
  01:01:02
  • 112

  • 2 سال پیش
  01:01:02
  • 92

  • 2 سال پیش
  بدرود دایانا...
  بدرود دایانا
  49:53
  • 92

  • 2 سال پیش
  49:53
  • 111

  • 2 سال پیش
  نسل کشی ارامنه...
  نسل کشی ارامنه
  52:39
  • 111

  • 2 سال پیش
  52:39
  • 167

  • 2 سال پیش
  دوئل جاسوسان...
  دوئل جاسوسان
  01:17:12
  • 167

  • 2 سال پیش
  01:17:12
  راسپوتین، قسمت دوم...
  راسپوتین، قسمت دوم
  55:21
  • 108

  • 2 سال پیش
  55:21
  راسپوتین، قسمت اول...
  راسپوتین، قسمت اول
  58:01
  • 145

  • 2 سال پیش
  58:01
  استیو جابز و خلق اپل...
  استیو جابز و خلق اپل
  59:54
  • 62

  • 2 سال پیش
  59:54
  شب از قندهار میرسد - قسمت دوم...
  شب از قندهار میرسد - قسمت دوم
  47:23
  • 118

  • 2 سال پیش
  47:23
  شب از قندهار میرسد...
  شب از قندهار میرسد
  01:11:10
  • 129

  • 2 سال پیش
  01:11:10
  • 63

  • 2 سال پیش
  آن مخفیگاه...
  آن مخفیگاه
  57:11
  • 63

  • 2 سال پیش
  57:11
  • 163

  • 2 سال پیش
   آن مخفیگاه، داستان زندگی پنهانی آن فرانک در مخفیگاهی در کشور هلند برای فرار از خشونت نازی ها علیه یهودی هاست، داستانی که به یکی از مشهورترین ماجراهای مرتبط با جنگ جهانی دوم تبدیل شد سایت . اینستاگرا...

   آن مخفیگاه، داستان زندگی پنهانی آن فرانک در مخ...

  56:33
  • 163

  • 2 سال پیش
  56:33
  • 121

  • 2 سال پیش
  ماراتن وحشت...
  ماراتن وحشت
  59:16
  • 121

  • 2 سال پیش
  59:16
  نادیا، قسمت دوم...
  نادیا، قسمت دوم
  01:00:50
  • 111

  • 2 سال پیش
  01:00:50
  نادیا، قسمت اول...
  نادیا، قسمت اول
  54:58
  • 78

  • 2 سال پیش
  54:58
  نادیا مراد تازه وارد دهه دوم زندگیش شده بود که داعش وارد روستای اونها میشه، روستای کوچو که تماما ایزدی نشین بود حالا تو محاصره داعش بود و مردم روستا باید بین تغییر آیین یا مرگ یکی رو انتخاب میکردن... ...

  نادیا مراد تازه وارد دهه دوم زندگیش شده بود که ...

  54:07
  • 150

  • 2 سال پیش
  54:07
  • 183

  • 3 سال پیش
  قتل آمریکایی...
  قتل آمریکایی
  40:52
  • 183

  • 3 سال پیش
  40:52
  قحطی بزرگ ایران...
  قحطی بزرگ ایران
  51:19
  • 163

  • 3 سال پیش
  51:19
  • 70

  • 3 سال پیش
  تبعیض سیاه...
  تبعیض سیاه
  48:46
  • 70

  • 3 سال پیش
  48:46
  shenoto-ads
  shenoto-ads