• 1 سال پیش

  • 260

  • 54:13

از کوپرنیک تا گالیله، چالش علم و کلیسا

راوکست | Ravcast
0
0
0

از کوپرنیک تا گالیله، چالش علم و کلیسا

راوکست | Ravcast
  • 54:13

  • 260

  • 1 سال پیش

توضیحات
از کوپرنیک تا گالیله، چالش علم و کلیسا

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads