این حکایت

Copyright 2019 All rights reserved.
  39
  میانگین پخش
  801
  تعداد پخش
  42
  دنبال کننده

  این حکایت

  Copyright 2019 All rights reserved.
  39
  میانگین پخش
  801
  تعداد پخش
  42
  دنبال کننده

  روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۴)-نمره‌ی بیست و یکم-تکه‌ی شانزدهم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۴)-نمره‌ی بیست و یکم-تکه‌ی ش...
  01:35:23
  • 113

  • 2 سال پیش
  01:35:23
  روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۳)-نمره‌ی بیستم-تکه‌ی پانزدهم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۳)-نمره‌ی بیستم-تکه‌ی پانزده...
  01:16:08
  • 36

  • 2 سال پیش
  01:16:08
  روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۲)-نمره‌ی نوزدهم-تکه‌ی چهاردهم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۲)-نمره‌ی نوزدهم-تکه‌ی چهارد...
  01:26:12
  • 29

  • 2 سال پیش
  01:26:12
  روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۱)-نمره‌ی هجدهم-تکه‌ی سیزدهم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۱)-نمره‌ی هجدهم-تکه‌ی سیزدهم...
  01:27:36
  • 29

  • 2 سال پیش
  01:27:36
  روایت‌ قیام-نمره‌ی هفدهم-تکه‌ی دوازدهم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی هفدهم-تکه‌ی دوازدهم از بخش چهار...
  01:14:00
  • 24

  • 3 سال پیش
  01:14:00
  روایت‌ قیام-نمره‌ی شانزدهم-تکه‌ی یازدهم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی شانزدهم-تکه‌ی یازدهم از بخش چها...
  01:06:32
  • 29

  • 3 سال پیش
  01:06:32
  این داستان: شجریان و آواز...
  این داستان: شجریان و آواز
  53:42
  • 56

  • 3 سال پیش
  53:42
  روایت‌ قیام-نمره‌ی چهاردهم-تکه‌ی دهم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی چهاردهم-تکه‌ی دهم از بخش چهارم
  01:11:11
  • 34

  • 3 سال پیش
  01:11:11
  روایت‌ قیام-نمره‌ی سیزدهم-تکه‌ی نهم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی سیزدهم-تکه‌ی نهم از بخش چهارم
  01:22:54
  • 16

  • 4 سال پیش
  01:22:54
  روایت‌ قیام-نمره‌ی دوازدهم-تکه‌ی هشتم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی دوازدهم-تکه‌ی هشتم از بخش چهار...
  01:23:29
  • 17

  • 4 سال پیش
  01:23:29
  روایت‌ قیام-نمره‌ی یازدهم-تکه‌ی هفتم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی یازدهم-تکه‌ی هفتم از بخش چهارم
  56:10
  • 15

  • 4 سال پیش
  56:10
  روایت‌ قیام-نمره‌ی دهم-تکه‌ی ششم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی دهم-تکه‌ی ششم از بخش چهارم
  01:09:01
  • 25

  • 4 سال پیش
  01:09:01
  روایت‌ قیام-نمره‌ی نهم-تکه‌ی پنجم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی نهم-تکه‌ی پنجم از بخش چهارم
  45:50
  • 22

  • 4 سال پیش
  45:50
  روایت‌ قیام-نمره‌ی هشتم-تکه‌ی چهارم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی هشتم-تکه‌ی چهارم از بخش چهارم
  35:18
  • 52

  • 4 سال پیش
  35:18
  روایت‌ قیام-نمره‌ی هفتم-تکه‌ی سوم از بخش چهارم...
  روایت‌ قیام-نمره‌ی هفتم-تکه‌ی سوم از بخش چهارم
  37:32
  • 33

  • 5 سال پیش
  37:32
  روایت قیام-نمره‌ی ششم-تکه‌ی دوم از بخش چهارم...
  روایت قیام-نمره‌ی ششم-تکه‌ی دوم از بخش چهارم
  42:07
  • 31

  • 5 سال پیش
  42:07
  روایت قیام-نمره‌ی پنجم-تکه‌ی یکم از بخش چهارم...
  روایت قیام-نمره‌ی پنجم-تکه‌ی یکم از بخش چهارم
  34:10
  • 34

  • 5 سال پیش
  34:10
  روایت قیام-نمره‌ی چهارم-ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان؟...
  روایت قیام-نمره‌ی چهارم-ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌با...
  18:40
  • 51

  • 5 سال پیش
  18:40
  روایت قیام-بخش سوم...
  روایت قیام-بخش سوم
  24:58
  • 26

  • 5 سال پیش
  24:58
  روایت قیام-بخش دوم...
  روایت قیام-بخش دوم
  30:45
  • 42

  • 5 سال پیش
  30:45
  روایت قیام- بخش یکم...
  روایت قیام- بخش یکم
  46:27
  • 87

  • 5 سال پیش
  46:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads