• 4 سال پیش

  • 17

  • 18:40

روایت قیام-نمره‌ی چهارم-ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان؟

این حکایت
0
0
0

روایت قیام-نمره‌ی چهارم-ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان؟

این حکایت
  • 18:40

  • 17

  • 4 سال پیش

توضیحات

روایت قیام۳۰تیر

 

ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان

به‌روایت امیر خادم


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads