• 4 سال پیش

  • 20

  • 42:07

روایت قیام-نمره‌ی ششم-تکه‌ی دوم از بخش چهارم

این حکایت
0
0
0

روایت قیام-نمره‌ی ششم-تکه‌ی دوم از بخش چهارم

این حکایت
  • 42:07

  • 20

  • 4 سال پیش

توضیحات

در بخش چهارم، ضمن گزارشی مختصر و کلی از تاریخ‌ حزب توده، قرار شد که سابقه‌ی رابطه‌ی حزب با قوام و مصدق را روایت کنیم. در تکه‌ی قبلی از رابطه‌ی حزب با مصدق در اولین سال‌های تشکیل حزب توده گفتیم. حالا در تکه‌ی دوم به روایت رابطه‌ي حمایت‌آمیز حزب و قوام گوش کنید.

 

 

منابع صوتی تکه‌ی دوم از بخش چهارم:

پروژه‌ی تاریخ شفاهی چپ برداشتم که به کوشش حمید احمدی

نصرت‌الله جهان‌شاه‌لو افشار

پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد به کوشش حبیب لاجوردی

حبیب نفیسی

مظفر فیروز

ممنونم از دوستانم عبدالله یوسف‌زاده‌گان و رضا رجایی که سعی کردم با صداشان نطق‌های ایرج اسکندری و صادق پادگان را بازسازی کنم و همین طور نوید برادران که در تکه‌ی پیشین نطق دکتر رادمنش را با صدای او شنیدید و ممنونم از استادم سیمین و  دوست دیرینم مسعود معینی همدانی که زحمت پوسترهای این حکایت با اوست.

 

 


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads