رضا بهرام

op3
  42
  میانگین پخش
  880
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  رضا بهرام

  op3
  42
  میانگین پخش
  880
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالیجام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالیکوچ کردن دسته دسته آشنایانم ولی بازباغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالیوای از دنیا که یار از یار میترسدغنچه های تشنه از گل...

  شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی

  جا...

  01:31
  • 35

  • 1 سال پیش
  01:31
  لعنت به شب های بعد از تو به دردیکه ماند از تو به دادم نمیرسیرفتی آواره شد خانه ماندم غریبانه لعنت به بی کسیقلب من این چنین آسان نمی لرزیدعشقت اما به غم هایش نمی ارزیددنیا را بردی همراهت به نابودی دنیا...

  لعنت به شب های بعد از تو به دردی

  که ماند ...

  03:19
  • 40

  • 1 سال پیش
  03:19
  مو به مو قدم قدم به زلف تو قسم قسم رسیده عشق تو به جان منبه یاد تو نفس نفس بریده ام از این قفس زندان است جهان منعشقت چرا تاوان من شد رفتی غمت پایان من شداز هر گناهی توبه کردم چشمان تو ایمان من شدتورا ...

  مو به مو قدم قدم به زلف تو قسم قسم رسیده عشق تو...

  04:02
  • 33

  • 1 سال پیش
  04:02
  ببین عاشق شدم ای رهگذرمرا هر جا که شد با خود ببر باورم کنتا تو از راه رسی شاعران شعر سرایندقومِ مردانِ مبارز به این شهر بیایندتا تو از راه رسی پنجره ها باز بمانندمرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانندخال...

  ببین عاشق شدم ای رهگذر

  مرا هر جا که شد با...

  04:10
  • 28

  • 1 سال پیش
  04:10
  مردم ز دردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامدنیلوفری مُرد بودا نیامد از رفتگان او تنها نیامدمجنون دلِ من لیلا نیامد از ما جدا شد با ما نیامدسودت زیان شد سودا نیامددر من امید گل مُرد و گم شدبختم به خو...

  مردم ز دردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامد<...

  04:48
  • 112

  • 1 سال پیش
  04:48
  دلبر جانم بی اجازه قلب ما بردی کجا بردیای عشق جانم هر نفس را بی هوا بردی کجا بردیبی منت تورا دوس دارم بی علت تورا میخواهملبخند بزن دیووانه جان من که تو را دوست دارملبخند بزن آرام جان لبخند تو را دوست ...

  دلبر جانم بی اجازه قلب ما بردی کجا بردی

  ا...

  02:44
  • 21

  • 1 سال پیش
  02:44
  کاش راه دوری بین ما بودکاش سرنوشت ما جدا بوداز تو فکر من رها بودگر ندیده بودم ای یارعشق دیدی خانه ات خراب استعشق هرچه گفته ای سراب استاین چه حق انتخاب استکه ندارم خبر از دلدارتو همانی که رگ خواب مرا م...

  کاش راه دوری بین ما بود

  کاش سرنوشت ما جدا...

  03:13
  • 48

  • 1 سال پیش
  03:13
  بعد از تو هیچ میماند از قلبم برای منبغضم حریف گریه هایم نیست خدای مناین گریه ها یعنی شروع ماجرای منچشم رقیبان خورده بر دارو ندار مندوش شما تنها دلیل انتظار مندیوانگی دیگر نمی یاد به کار منعاشق شدم عاش...

  بعد از تو هیچ میماند از قلبم برای من

  بغضم...

  03:37
  • 14

  • 1 سال پیش
  03:37
  عاشقم گناه من چه بود که عاشقمبی هوا خدا چرا شکسته قایقمای ماه من از قلب شب نرورسیده جان من به لب نروبی قرارتم بمانی اگر کنارتم نشانیاز این دل خراب و خسته بگیردر هوای تو دلم پر زد برای تو سراغیاز این د...

  عاشقم گناه من چه بود که عاشقم

  بی هوا خدا ...

  03:44
  • 28

  • 1 سال پیش
  03:44
  ای گل مریم خوابتو دیدم باز توی رویایی دلنشین و دلبازگفتم از عشق و ساده خندیدی میوه ی عشقو از دلم چیدیاما یک لحظه بی تو بارون شد فهمیدم خوابم دنیا زندون شداین گل مال منه دس به شاخه هاش نزنیداین گل مال ...

  ای گل مریم خوابتو دیدم باز توی رویایی دلنشین و ...

  03:34
  • 15

  • 1 سال پیش
  03:34
  shenoto-ads
  shenoto-ads