• 4 سال پیش

  • 687

  • 01:52

رادیو یک باور - مزرعه.mp3

مرکز مذاکره ایران
0
0
0

رادیو یک باور - مزرعه.mp3

مرکز مذاکره ایران
  • 01:52

  • 687

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads