• 6 سال پیش

  • 13

  • 31:46

مجموعه داستان کوتاه سینمالاله زار - قسمت ششم - داستان کوتاه سینمالاله زار

نوید حمیدی
0
0
1

مجموعه داستان کوتاه سینمالاله زار - قسمت ششم - داستان کوتاه سینمالاله زار

نوید حمیدی
  • 31:46

  • 13

  • 6 سال پیش

توضیحات
این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده تا از زندگی اش آگاهی یابد.

shenoto-ads
shenoto-ads