• 6 سال پیش

  • 36

  • 35:51

مجموعه داستان کوتاه سینمالاله زار - قسمت اول - داستان کوتاه شب یلدا

نوید حمیدی
1
1
0

مجموعه داستان کوتاه سینمالاله زار - قسمت اول - داستان کوتاه شب یلدا

نوید حمیدی
  • 35:51

  • 36

  • 6 سال پیش

توضیحات
این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده تا از زندگی اش آگاهی یابد.

shenoto-ads
shenoto-ads