• 6 سال پیش

  • 19

  • 32:33

مجموعه داستان کوتاه سینمالاله زار - قسمت دوم - داستان کوتاه جاده

نوید حمیدی
0
0
0

مجموعه داستان کوتاه سینمالاله زار - قسمت دوم - داستان کوتاه جاده

نوید حمیدی
  • 32:33

  • 19

  • 6 سال پیش

توضیحات
این مجموعه داستان کوتاه ؛ شامل هفت داستان کوتاه است که در هر داستان، راوی خواننده (شنونده) را به دنیای ذهنی خودش میبرد و او را با فضایی جدید و ناشناخته که مرز بین خیال و واقعیت آن بارز نیست همراه کرده تا از زندگی اش آگاهی یابد.

shenoto-ads
shenoto-ads