• 5 سال پیش

  • 60

  • 52:38

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع وسوسه و وسواس ، جلسه (1)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
3
3
0

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع وسوسه و وسواس ، جلسه (1)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 52:38

  • 60

  • 5 سال پیش

توضیحات
از منظر استاد محمّد شجاعی « وسوسه کار شیطان است و اگر شیطان نباشد، هیچ انسانی به مقام قرب خداوند راه پیدا نمی کند. ارزش انسان به این است که بر سر دوراهی قرار بگیرد و انتخاب کند. وسوسه ها به مانند آینه ای هستند که ما در آن آینه می توانیم خودمان را ببینیم و بدانیم که نسبت به خدا، بهشت، و بالاتر از بهشت چه وضعیتی داریم. وسوسه چون میکربی است که اگر با آن درست برخورد کنیم، اثر ذاتی اش قدرت و سلامتی است و ... .»

با صدای
استاد محمد شجاعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads