مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  141
  میانگین پخش
  155.7K
  تعداد پخش
  393
  دنبال کننده
  مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی

  مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی

  مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  141
  میانگین پخش
  155.7K
  تعداد پخش
  393
  دنبال کننده

   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 64
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   21:32
   • 145

   • 4 سال پیش
   21:32
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 67
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   14:40
   • 191

   • 4 سال پیش
   14:40
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 65
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   15:37
   • 162

   • 4 سال پیش
   15:37
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 63
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   14:32
   • 140

   • 4 سال پیش
   14:32
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 62
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   15:34
   • 147

   • 4 سال پیش
   15:34
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 66
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   15:22
   • 145

   • 4 سال پیش
   15:22
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 60
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   18:49
   • 168

   • 4 سال پیش
   18:49
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 61
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   17:59
   • 170

   • 4 سال پیش
   17:59
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 57
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   17:29
   • 124

   • 4 سال پیش
   17:29
   استاد محمد شجاعی،کوتاه شنیده ها، مجموعه نماز - نماز 49
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمجید است و در اصطلاح لغوی «صلوه» یک معنای وسیع تری دارد و به معنای دعا و نیایش و درخواست و مطلق خواستن است. علت اینکه شارع مقدس هم نماز را به نام «صلوه»...
   صلاه در لغت به معنای آتش افروختن، دعا، تبریک و تمج...
   18:12
   • 152

   • 4 سال پیش
   18:12
   shenoto-ads
   shenoto-ads