• 6 سال پیش

  • 23

  • 58:01

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، اصول مهارتهای زندگی ،جلسه (1)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
0
0
0

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، اصول مهارتهای زندگی ،جلسه (1)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 58:01

  • 23

  • 6 سال پیش

توضیحات
از اصول مهارت‌های زندگی، مخاطبین با راز شکست ازدواج‌ و راه درمان آن‌ها آشنا می‌شوند. در این دوره مخاطب با سه مهارت اصلی به‌طور مختصر و لزوم کسب آن‌ها قبل یا بعد از ازدواج آشنا می‌گردد. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های «اقتصادی»، «عاطفی و اخلاقی» و «معنوی» می‌باشند

با صدای
استاد محمد شجاعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads