• 5 سال پیش

  • 17

  • 48:21

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع گناه و عواقب آن ، جلسه (17)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
0
0
0

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع گناه و عواقب آن ، جلسه (17)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 48:21

  • 17

  • 5 سال پیش

توضیحات
از منظر استاد محمد شجاعی« گناه عدم تطبیق با بهشت است. گناه کاری می کند که انسان قلبش از هماهنگی با نظام آخرتی محروم میشود و این مساله تبعات دارد. درمان دارد و درد دارد، مریضی دارد و گرفتاری می آورد، بنابر این انسان تا میتواند باید از این آفت پرهیز کند. یک سلسله از گناهان است که انسان در دنیا مورد عقوبت قرار می گیرد. آسیبهایی است که می بیند و دیگر این گناه بخشیده شده و آثارش از روی نفس انسان پاک میشود. گاهی اوقات خداوند یک کسی را به جان آدم می اندازد که با زخم زبانهایش، نیشهایش، غیبتهایش، حسادت و تهمتها و جهالتهایش، انسان را اذیت میکند؛ این هم یک کفاره است . وقتی ما در دینمان یک سلسله مفاهیمی داریم به نام حرام، مکروه، واجب، حلال و... اینها دقیقاً مفاهیم حقیقی است. حرام یعنی مضر و واجب یعنی مفید. پس اگر یک چیزی حرام است، یعنی با ساختار قلب شما در شرائط زندگی بهشت سازگاری ندارد. مانع میشود از اینکه شخصیت شما بتواند از بهشت بهره­برداری بکند. امر حرام یا گناه باعث میشود که تطبیق روح انسان با بهشت بر هم بخورد. در حرکت ما از رحم دنیا به بهشت، اگر نفس ما با ساختار بهشت تناسب پیدا بکند، از این جا که میرویم، دیگر نکیر و منکر بالای سر شخص نمی آیند، همان بشیر و مبشر می آیند، چون شخص قلبش سالم است. قرآن هم تاکید دارد که در حرکت به سمت آخرت فقط قلب سالم بدرد می خورد و.. .»

با صدای
استاد محمد شجاعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads